Tüm Duyurular

Linkler
Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi
Kozan Belediyesi
Kozan Halk Eğitim Merkezi
TRH3.1.LLLII/P-03/249 Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi Projesi
Proje Genel Bilgileri
Kozan Belediyesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi - II Hibe Programı" kapsamında “Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi Projesini” uygulamaktadır.
Genel Amaç:

Kozan ilçesinde yaşayan 25-64 yaş grubundaki dezavantajlı kadınların temel ve mesleki eğitim desteğiyle istihdam edilebilirliklerini ve gelir elde etmelerini sağlayarak üretken, özgüveni yüksek ve bilinçli bireyler olmasını sağlamak.

Özel Amaç:

* 2 eğitim atölyesi, 3 sınıf, 1 toplantı odası ve 2 proje ofisinden oluşan Hayat Boyu Eğitim Merkezinin kurulması.

* İşsiz kadınların, yöre işgücü piyasasının ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazanarak istihdam edilebilirliklerini ve gelir elde etmelerinin sağlanması.

* Temel eğitim programları ile kadının kendini ifade etme kapasitesini, toplum içindeki rolünü ve kamu hizmetlerine erişimini arttırmak.

* Uzaktan Eğitim Modülü ile kadınların Hayat Boyu Öğrenme sistemlerine erişimin artırılması.

Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi Projesi gerek projeyi yürüten kurumlar, gerek projeden etkilenen hedef gruplar, gerekse çok yönlü mesleki ve temel eğitim ve istihdam faaliyetleri ile Kozan bölgesi için birçok yeniliği bünyesinde bulunduran bir pilot projedir. Yerel karar verici ve uygulayıcı kurumların bir araya gelerek bu denli kapsamlı bir projeyi yürütme, etkin ve uyumlu çalışma örneği sergilemesi, bölgenin tüm diğer sorunları için de kurumların bir araya gelerek çözümler üretme, ortak sorunlara karşı ortak hareket etme kapasitesinin gelişmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi, kurumlar için somut bir ortak noktayı ifade etmekte, kurumların birlikte çalışma tecrübesini geliştirerek sürdürülebilir kalkınma başlığında uzun dönemli çalışmaların filizlendiği bir üs işlevi görmektedir.

* Mali Sürdürülebilirlik: Projenin sürdürülebilirliği, en temelde, mali destek programı kapsamında alınan hibe ile önemli oranda sağlanmış olacaktır. Sonrasında ise gerek arazi ve binanın yerel yönetime ait olması gerekse faaliyet alanı olarak başvuru sahibi kurumların sorumluluk alanında hizmet vermesi gerekli işletme giderlerinin düzenli olarak karşılanması için yeterlidir.

* Kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik: Proje ortağı ve iştirakçi kuruluşlar Kozan bölgesinde sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanda faaliyet yürüten karar verici ve uygulayıcı kurumlardır. Kurumlar, proje ile gönüllü birliktelik geliştirmiştir. Proje, lider kuruluş olan Kozan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam edecektir. Mesleki eğitimler Halk Eğitim Merkezi ile sürdürülecektir.

* Politika düzeyinde sürdürülebilirlik: Kozan'da kadınlara yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel hizmet ve etkinlikler bakımından dezavantajlı mahallelerin yoğun bulunduğu bir bölgede kurulan Hayat Boyu Eğitim Merkezi farklı ekonomik, sosyal ve kültürel kadın grupları arasında olumlu iletişimin gelişmesi ve birarada üretim, paylaşım ve yaşam modelinin desteklenmesi ile elde edilecek başarının benzer sorunlar yaşayan bölgeler için bir örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Merkez aktiviteleri süresince işbirliğinde bulunulan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşları için kapasite gelişimi sağlanacaktır. Çalışmanın sonuçları dezavantajlı gruplarla çalışma yürüten uluslararası kurum ve kuruluşlar için deneyim paylaşımı ve yaygınlaştırılmasında örnek model teşkil etmesi beklenmektedir.

* Çevresel sürdürülebilirlik: Proje atölyelerinde ve sınıflarda kullanılan malzemeler tamamen doğaya uyumlu, çevre için herhangi bir tehlikeli atık içermeyen sarf materyallerdir. Bu nedenle proje çevre koruma ilkelerine tamamen uygundur.
Genel Amacı
Kozan ilçesinde yaşayan 25-64 yaş grubundaki dezavantajlı kadınların temel ve mesleki eğitim desteğiyle istihdam edilebilirliklerini ve gelir elde etmelerini sağlayarak üretken, özgüveni yüksek ve bilinçli bireyler olmasını sağlamak.

Özel Amacı
1- Belediyeye ait hizmet yapısında gerekli tadilatlar yapılarak 3 sınıf ve 2 atölyeden oluşan Hayat Boyu Eğitim merkezinin kurulması
2-İşsiz kadınların, yöre işgücü piyasasının ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazanarak istihdam edilebilirliklerini ve gelir elde etmelerinin sağlanması
3- Temel eğitim programları ile kadının kendini ifade etme kapasitesini, toplum içindeki rolünü ve kamu hizmetlerine erişimini arttırmak.
4- Uzaktan eğitim modülü ile kadınların HBO sistemlerine erişiminin artırılması

Beklenen Sonuçlar
1.425 kadın; Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan 2 atölye ve 3 sınıfta ve uzaktan eğitim modülü aracılığı ile toplam 7 başlıkta temel ve mesleki eğitim kurslarına katıldı,
2.Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış katılımcıların sayısı; 350 kişi;Gümüş işleme, Kuaförlük, İngilizce Seviye A1/A2, Dekoratif Ahşap Boyama, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Servis Elemanı Yardımcılığı Eğitimleri sonrasında Kozan Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan sınavlar ile yeterlilikleri ölçüldü ve sertifikalandırıldı
3.Temel beceri kurslarından belge kazanmış kişilerin sayısı; (100 kişi) Gerçekleştirilen temel bilgisayar kullanımı eğitimlerine 100 kadın katıldı.
4.5 kadın servis elemanı olarak ilçedeki işletmelerde istihdam edildi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Hayat Boyu Eğitim Merkezi kuruldu ve bölgedeki dezavantajlı gruplara mesleki, temel ve sosyal eğitimler veriyor.
-5000 kadın ile yapılan anket çalışması sonrasında Kozan Kadın Envanter Raporu Hazırlandı.
-50 kadın gümüş takı işlemeciliği ve telkâri işlemeciliği eğitimi aldı.
-50 kadın 600 saatlik güzellik ve saç bakım hizmetleri eğitimini aldı.
-50 kadın 288 saat süren servis elemanı yardımcılığı eğitimini aldı. 6 kişi istihdam edildi.
-150 kadın 70 saatlik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi alarak kendi işletmelerini kurma ve girişimde bulunmak üzere harekete geçti.
-100 kadın 163 saatlik bilgisayar eğitimi aldı.
-25 kadın 216 saatlik dekoratif ahşap süsleme eğitimi aldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KOZAN BELEDİYESİ
ahmetkorkut01@hotmail.com Tel:3225158400 Faks:3225158413