Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/333 AB ile Uyumlu Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ortaklarımızın kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi, yenilikçi uygulamalar altyapısının oluşturulması ve dezavantajlı yetişkinlere mesleki eğitim vererek istihdam edilebilirliklerinin arttırılması yoluyla bölgemizde AB ile uyumlu yenilikçi HBO strateji ve uygulamaların gelişmesine katkıda bulunmak.

Özel Amacı
1.Ortakların donatım eksiklerinin gidermek, personelini eğitmek ve HBÖ programlarını güncellemek
2.Ortaklarda sürdürülebilir Önceki Öğrenmelerin Tanınması desteği ve Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri altyapısını kurmak, e-öğrenme desteği sağlamak
3.Kadınlar öncelikli olmak üzere dezavantajlı yetişikinlere mesleki eğitimler vermek, sertikalandırmak ve istihdamı sağlamak
4.Yenilikçi HBO strateji ve uygulamaları hakkında kamuoyu bilincini oluşturmak

Beklenen Sonuçlar
1.Proje ortaklarının kapasitelerin iyileştirildi,
2-HBÖ programları güncellendi,onaylandı, uygulamaya konuldu,
3. İşsizlere mesleki eğitim verildi,sertifikilandırıldı,istihdam sağlandı,
4. ÖÖT altyapısı oluşturuldu,yetkilendirildi,belgelendirme yapıldı, e-öğrenme desteği sağlandı.
5. Sürdürülebilir bir MRDH birimi kuruldu ve yetişkinlere yüz yüze ve uzaktan hizmet sağlandı,
6.HBÖ ve yenilikçi uygulamalar hakkında kamuoyu bilgilendirildi,
7. Yaygınlaştırma ile paydaşların işbirliği ve HBÖ uygulama becerileri geliştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği AB ile Uyumlu Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ANKARA SANAYİ ODASI
valeriemack@gmail.com Tel:3124171200 Faks: