Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/396 Mamak'ta Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerinin Sa...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
-Çok yönlü bir hayatboyu öğrenme stratejisi uygulanarak, Mamak bölgesinde sosyal, ekonomik, kültürel, kişisel ve mesleki olarak dezavantajlı durumda olan işsiz kadınları meslek sahibi yapmak, refah düzeylerini artırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak
-Hedef grupta/başvuru sahibi kurumlarda hayatboyu öğrenme mantalitesinin yerleşmesini sağlamaktır

Özel Amacı
-Mamak’ta yaşayan 25-45 yaş aralığındaki 120 kadının evde çocuk bakımı alanında mesleki eğitim alarak istihdam edilebilirliklerinin ve refah düzeylerinin artırılması,
-Hedef grupta yer alan kadınların kişisel gelişimlerinin farklı eğitim teknikleri ile sağlanması,
-Mesleki eğitimlerin sonunda hedef grupta yer alan kadınların işgücü piyasasında daha kalıcı bir şekilde yer alabilmeleri için rehberlik çalışmaları vasıtasıyla mesleki yönlendirmelerinin yapılması,
-Hayatboyu öğrenme perspektifinin kurumsal düzeyde Mamak Belediyesi ve diğer başvuru sahiplerinde yerleştirilmesi,
-Hayat boyu öğrenme konusunda eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların katılımıyla bölgesel düzeyde çalıştaylar/seminerler düzenlenerek farkındalık artışının sağlanması,
-Hedef grupta yer alan katılımcıların mesleki sertifikasyonunun sağlanması

Beklenen Sonuçlar
-Hedef grupta yer alan 120 kadının 450 saatlik evde çocuk bakımı modülüne göre mesleki eğitim alması, onaylı sertifikalarının temin edilmesi
-Hedef grupta yer alan 120 kadının kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla en az 60 saatlik diksiyon, dijital okuryazarlık eğitimi alınnması ve Hayatboyu öğrenmenin önemi, iş hayatında iletişim, sosyal hayatta iletişim, aile içi iletişim, öğrenmeyi öğrenme, motivasyon başlıklı 6 konuda seminer verilmesi:
-Mesleki eğitim alan kadınların ve evde çocuk bakımı hizmeti almak isteyen kişilerin eşleştirilebileceği bir web portali kurularak istihdamlarının kolaylaştırılması, bu web sitesi vasıtasıyla hedef gruptaki kadınların %75’inin kısa vadede iş sahibi olmaları, gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin artması
-Başvuru sahibi kurumların ve bölgedeki eğitim kurumlarının bünyesinde görev alan en az 40 yönetici, eğitim planlayıcısı, eğitmen ve öğretmenin HBÖ konusunda eğitim seminerlerine katılması
-Mamak özelinde ve Ankara genelinde HBÖ öğrenme konusunda bir farkındalık artışının sağlanması
-Mamak Belediyesi’nin hizmet verdiği bölgede sorumluluk alanlarından birisi olan halkın eğitim ve istihdam ihtiyaçlarının sağlanmasının kolaylaştırılmasına katkıda bulunulması
-Başvuru sahibi kurumların HBÖ öğrenme ve AB konusunda kurumsal ve teknik kapasitelerinin artması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında,

Mesleki bilgi ve beceriler açısından test edilen ve sertifikalandırılan katılımcı sayısı 119, Temel beceri kurslarından sertifika alan katılımcı sayısı 119, HBÖ kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimlere katılan öğretmenler ile uzmanların sayısı 40, İstihdam edilebilirlik kursunu tamamlamasını takiben iş bulan kişilerin sayısı 2 Olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mamak'ta Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması ve Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Farkındalığın Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 MAMAK BELEDİYESİ
mustafaalibelek@gmail.com Tel:3125507374 Faks: