Tüm Duyurular

Linkler
EYEP TANITIM FİLMİ
TRH3.1.LLLII/P-03/489 Engelli Yakınlarına Eğitim Projesi (EYEP)
Proje Genel Bilgileri
EYEP
ENGELLİ YAKINLARINA EĞİTİM PROJESİ
Proje 25-55 yaş aralığındaki yetişkin,işsiz,herhangi bir sebeple örgün eğitim sistemi dışında kalmış,eğitime erişimde zorluklar çeken,özel uygulamalara ihtiyaç duyan ve özellikle engellinin bakımını üstlenen engelli yakınlarına olmak üzere 180 engelli yakınına sosyal ve beşeri etkinliklerle pekiştirilmiş mesleki beceri ve iletişim becerisi kazandırma,yetkinlikleri geliştirme ve öğrenmeyi öğrenme eğitimlerini,istihdam olanaklarının arttırılması staj imkanını içermektedir.Kartal,Ümraniye,Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde uygulanacak olan projede her ilçeden 45 engelli yakını katılımcı belirlenip engellilik alanında eğitimler verilecektir.Eğitim verilen 180 kişiden 18 kişiye iş imkanı ve 60 kişiye staj imkanı sağlanacaktır.
Genel Amacı
1-Dezavantajlı kişilerden özellikle 25-55 yaş aralığındaki kadınlar için öğrenme,sosyal ve beşeri etkinlikler,kültürel bilinç ve ifade becerisi,mesleki beceri ve yetkinliklerinin sağlanması
2-Bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması
3-HBÖ eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi

Özel Amacı
Engelli yakınlarına bakım veren,eğitimleri yarım kalmış veya meslek edinemediği için çalışma hayatına dahil olamayan 180 yetişkine beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda meslek odaları ve yerel yönetimlerinde desteği ile mesleki eğitim becerisi kazandırarak iş gücüne dahil etme imkanı yaratmak

Beklenen Sonuçlar
1-Çalıştay ile engelli yakınları için yeni sosyal politikalar konusunda öneriler hazırlanacak ve engelli yakınlarının beklentileri dikkate alınarak mesleki eğitim alanları ve talepleri belirlenecek
2-180 engelli yakınına(%60 engelli annesi-%40 diğer yakını) temel ve mesleki eğitimler verilecek
3-60 engelli yakınına staj imkanı imkanı ve 18 engelli yakınına istihdam sağlanacak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında,

Mesleki bilgi ve beceriler açısından test edilen ve sertifikalandırılan katılımcı sayısı 184, Temel beceri kurslarından sertifika alan katılımcı sayısı 165, HBÖ kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimlere katılan öğretmenler ile uzmanların sayısı 10, İstihdam edilebilirlik kursunu tamamlamasını takiben iş bulan kişilerin sayısı 4 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Engelli Yakınlarına Eğitim (EYEP) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
draylinciftci@yahoo.com
Tel:2124653885 Faks:2124654096