Tüm Duyurular

Linkler
İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ
KALEM'DEN KLAVYE'YE KALIP PROJESİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü
TRH3.1.LLLII/P-03/497 Kalem’den Klavye’ye Kalıp (K'3)
Proje Genel Bilgileri
İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ - KALEM’DEN KLAVYE’YE KALIP (K3)
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde yayınlanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” Hibe Programı kapsamında “Kalemden Klavyeye Kalıp (K3)” isimli projeyi yürütmektedir. Projenin temel amacı; kadınların iş gücü piyasasında daha aktif ve katılımcı şekilde yer almalarına katkı sağlamaktır.
Genel Amacı
Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik olarak kadınların iş gücü piyasasında daha aktif ve katılımcı şekilde yer almalarını sağlanacak uyumlu ve kapsamlı stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

Özel Amacı
1-Önceden edinilmiş öğrenme ,beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla giyim üretim teknolojileri alanında bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimi verilerek mesleki becerilerde dijital yetkinliğin artırılması.

2- Yetişkin kadın nüfusun girişimcilik becerilerinin geliştirilerek özgüven kazandırılması ve iş piyasasında yer almalarının sağlanması.

3-Yetişkin kadın nüfusuna mesleki kilit beceriler kazandırılması,ve kişisel gelişim süreçlerinin desteklenmesi.

4-Uzaktan öğrenme içeriklerinin kullanımının sağlanması ,iş başı eğitimleri ve oluşturulacak olan portal aracılığıyla HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi.

Beklenen Sonuçlar
S1-28 kadın kursiyere AB’nin temel yeterlilik becerilerine uygun olarak Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama,Girişimcilik,Ofis Programları Kullanımı, Mesleki ingilizce ve Temel Kalıp eğitimleri verildi ve bu eğitimlerin sonunda sertifikalarını aldılar.
S2-Aldıkları Girişimcilik Eğitimleri sonucunda bireysel gelişimlerine katkı sağlanarak ve iş piyasasında yer almaları sağlandı.
S3-Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge almış kadın katılımcı sayısı artırıldı.
S4-HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetlere katılmış olan kişilerin ve uzman personelin sayısı artırıldı.
S5-Temel Beceri ve Girişimcilik kurslarından belge almış kadın sayısı artırıldı.
S6-Düzenlenen seminer ve konferanslar ile Mesleki Eğitim ve HBÖ ‘nin önemi konusunda toplum bilinçlendirildi.
S7-İşletmelerde beceri eğitimi faaliyeti ile kursiyerlerin işbaşı eğitim tecrubeleri artırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
28 kadın kursiyere AB’nin temel yeterlilik becerilerine uygun olarak Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama,Girişimcilik,Ofis Programları Kullanımı, Mesleki ingilizce ve Temel Kalıp eğitimleri verildi ve bu eğitimlerin sonunda sertifikalarını aldılar.
Aldıkları Girişimcilik Eğitimleri sonucunda bireysel gelişimlerine katkı sağlanarak ve iş piyasasında yer almaları sağlandı.Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge almış kadın katılımcı sayısı artırıldı.
HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetlere katılmış olan kişilerin ve uzman personelin sayısı artırıldı.Temel Beceri ve Girişimcilik kurslarından belge almış kadın sayısı artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kalem’den Klavye’ye Kalıp (K'3) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İZMIR OLGUNLAŞMA ENSTITÜSÜ
aydsule@hotmail.com Tel:2324640475 Faks:2324640476