Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/1044 HBÖ Sürecinde Yenilikçi Yaklaşım ve Uygulamalar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A1.Proje ortaklarının kurumsal kapasitelerini yenilikçi HBÖ uygulamalara göre geliştirmek, proje ortaklarında MBRD ve ÖÖT altyapısı kurmak,
A2.İşsiz yetişkinlere mesleki beceriler kazandırmak, belgelendirmek, istihdam sağlamak, HBÖ uygulamalarının gelişmesini desteklemektir.

Özel Amacı
PA1.Ortaklarının kurumsal kapasitelerini iyileştirmek, sürdürülebilir ÖÖT oluşturmak,
PA2.Mesleki öğretim programlarını UY’ lere uygun olarak revize etmek ve uygulamaya koymak,
PA3.Dezavantajlılar yetişkinlere UY’lere uygun mesleki eğitim vermek, istihdam sağlamak,
PA4.Sürdürülebilir Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Birimi (MBRD) kurmak,
PA5.HBÖ stratejileri ve uygulamaları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek kurumlarda sinerji oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar
S1.Ortakların personeli yurt içi ve dışında eğitildi,
S2.Ortakların kurumları donatıldı,
S3.Öğretim programları güncellendi, onaylandı, HBÖ yaygın eğitim programlarına eklendi,
S4.İşsiz yetişkinler sektörel ihtiyaçlara göre eğitildi ve istihdama hazırlandı,
S5.Meslek kurslarına katlan işsizler Voc-test sınavları ile meslekte sertifika almaları sağlandı,
S6.Mesleki Bilgi Rehberlik Danışmanlık Birimi kuruldu ve yetişkinlere uzaktan ve yüz yüze hizmet sağlandı
S7.Avcılar HEM’de ÖÖT sistemi kuruldu ve HBÖ Genel. Md. tarafından yetkilendirildi,
S8.Mesleki eğitim verilen işsizlere bölgemizdeki işletmelerde istihdam sağlandı,
S9.Yenilikçi HBÖ strateji ve uygulamaları hakkında kamuoyu bilgilendirildi ve sinerji oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği HBÖ Sürecinde Yenilikçi Yaklaşım ve Uygulamalar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
bdegirmenci@gelisim.edu.tr Tel:2124227000 Faks:2124227401