Tüm Duyurular

Linkler
Denizli Ticaret Odası
TRH3.1.LLLII/P-03/1081 Öğrenmeyi İnşa Ediyoruz
Proje Genel Bilgileri
Proje Adı: Öğrenmeyi İnşa Ediyoruz
Proje Başvuru Sahibi: Denizli Ticaret Odası
Proje Eş-Başvuranları: Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi – Pamukkale Üniversitesi
Program Adı: Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II Hibe Programı
Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Proje süresi: 12 ay (01.10.2016-30.09.2017)
Proje teklif çağrı rehberinde ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) kapsamında yer alan hayat boyu öğrenme stratejilerinin ilimizde uygulanmıyor oluşu projemizin çıkış noktasıdır. Öğrenmeyi İnşa Ediyoruz projesi, ilimizde hayat boyu öğrenme stratejilerinin ülkemiz ve AB yaklaşımlarıyla uyumlu olmayan ve eksikliği tespit edilen noktaları dikkate alınarak, kamu-özel sektör işbirliği kurulması ile oluşturulmuştur.
Projenin hayat boyu öğrenmenin dışında kalan 40 işsiz yetişkine odaklanan, örnek mesleki ve temel beceri ve yetkinlik vak’a yaklaşımı ile ilimiz başta olmak üzere ülkemizde ve AB projelerinde yer almasını arzu ettiğimiz bir başarı hikayesi oluşturmak istenmektedir.
Diğer yandan da odamız, halk eğitim merkezi ve üniversitenin yer aldığı projemizde ilimiz kamu-özel sektör paydaşlarının hayat boyu öğrenme farkındalığı etkinlikleri işbirliği halinde düzenlenerek, kamu-özel sektör paydaşlarının bir arada katılımı sağlanarak ilimizin bütünsel olarak hayat boyu öğrenme faaliyetleri farkındalığı, AB ve ülkemiz hayat boyu öğrenme stratejilerine uygun inşa edilmektedir.
Genel Amacı
Hayat boyu öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve faaliyetleri ile Avrupa Birliği ile uyumlu ve kapsamlı HBÖ stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Denizli ili işgücü piyasasında hayat boyu öğrenme yaklaşımının benimsenmesi ve iş dünyası ile eğitim kurumlarının bağlarının güçlendirilmesi yoluyla hayat boyu öğrenme uygulamalarına dahil edilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
25 – 64 yaş aralığında aktif istihdamın dışında kalan 40 yetişkin, AB anahtar yeterlilik ile yalıtım mesleki eğitimleri aldı ve VOC-Test Merkezinden belgelendirildi.
DTO üyeleri, halk eğitim ve mesleki eğitim öğretmenleri ve PAÜ akademisyenlerinin katılımıyla hayat boyu öğrenme farkındalık ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirildi. İş dünyası ile eğitim kurumları arasında işbirliği ağı oluştu.
Denizli’deki ilk öğrenme şenliği gerçekleştirildi. Hayat boyu öğrenme farkındalığı arttı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-25 – 64 yaş aralığında aktif istihdamın dışında kalan 68 yetişkin, AB anahtar yeterlilik ile yalıtım mesleki eğitimleri aldı ve VOC-Test Merkezinden belgelendirildi.
-DTO üyeleri, halk eğitim ve mesleki eğitim öğretmenleri ve PAÜ akademisyenlerinin katılımıyla hayat boyu öğrenme farkındalık ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirildi.
-İş dünyası ile eğitim kurumları arasında işbirliği ağı oluştu.
-Denizli’de öğrenme şenliği gerçekleştirildi.
-Hayat boyu öğrenme farkındalığı arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Öğrenmeyi İnşa Ediyoruz Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 DENİZLİ TİCARET ODASI
agundogan@dto.org.tr Tel:2582414964 Faks:2582651705