Tüm Duyurular

Linkler
Proje Ofisi
TRH3.1.LLLII/P-03/1203 Menderes Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Menderes Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Web Sitesi
Etüt Proje Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonunda başvurusu yapılan ve toplamda 1500 başvuru arasından seçilen 37 başarılı projeden birisi olan bu çalışma ile ilçemizdeki zor yaşam çevreleri, işsizlik, göç ve düşük eğitim seviyesi gibi olumsuzlukların giderilebilmesi için dezavantajlı konumda olan 25-64 yaş grubundaki kadınların, turizm sektörünün ürün ve insan kaynakları ihtiyaçlarına yönelik temel ve mesleki eğitim kursları ile katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale getirilmesi, gelir elde etmelerine ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Menderes ilçesinde zor yaşam çevreleri, işsizlik, göç ve düşük eğitim seviyesi gibi olumsuzluklar nedeniyle dezavantajlı olan 25-64 yaş grubundaki kadınların, turizm sektörünün ürün ve insan kaynakları ihtiyaçlarına yönelik temel ve mesleki eğitim kurslarıyla katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale getirilmesi, gelir elde etmelerine ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
1-Kamu, sivil toplum ve özel sektör arasında etkin ve uyumlu işbirliği oluşturarak ilçedeki 25-64 yaş grubundaki dezavantajlı kadınların toplumla ekonomik ve sosyal entegrasyonunu sağlayacak yapılar oluşturmak;
2-İşsiz kadınların, yöre işgücü piyasasının ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazanarak istihdam edilebilirliklerini ve gelir elde etmelerini sağlamak;
3- Temel eğitim programları ile kadının kendini ifade etme kapasitesini, toplum içindeki rolünü ve kamu hizmetlerine erişimini arttırmak.
4- Kadınların aile, iş hayatı ve toplum içinde pozitif iletişim kurmalarını ve sosyal & kültürel hayata katılımını arttıracak eğitimlerin verilmesi.

Beklenen Sonuçlar
1- 300 kadın Menderes HBO merkezi bünyesinde oluşturulan 2 atölye ve 3 sınıfta toplam 10 başlıkta temel ve mesleki eğitim kurslarına katıldı,
2- Eğitimler sonrasında mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış 200 kişi katılımcıya MHEM tarafından sertifikaları verildi.
3- Temel beceri kurslarından belge kazanmış kişilerin sayısı; (100 kişi) Proje kapsamında gerçekleştirilen okuma yazma (50 kişi), bilgisayar kullanımı (50 kişi), eğitimlerine 100 kadın katıldı.
4- 300 kadın iş ve sosyal yaşamda iletişim eğitimleri aldı ve çevreleri ile daha pozitif ilişki kuruyor.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
426 farklı kadın Menderes HBO merkezi bünyesinde oluşturulan 2 atölye ve 6 sınıfta toplam 9 başlıkta temel ve mesleki eğitim kurslarına kaydedildi ve toplamda 517 adet sertifikalandırma gerçekleşti
Eğitimler sonrasında mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış 212 katılımcıya MHEM tarafından sertifikaları verildi
Temel beceri kurslarından sertifikalandırılmış kişilerin sayısı; 97’dir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bilgisayar kullanımı (kaydedilen kursiyer 57 kadın) ve İngilizce (kaydedilen kursiyer 95 kadın) eğitimlerine toplam 152 kadın kaydedildi
330 kadın iş ve/veya sosyal yaşamda iletişim eğitimlerine kayıt oldu ve 208 kadın sertifikalandırıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Menderes Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 MENDERES BELEDİYESİ
proje@menderes.bel.tr Tel:2327001500 Faks:2327001415