Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0173 Kadınlar Üretiyor Dicle Kalkınıyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Batman ve Mardin'de yaşayan ve dezavantajlı kişilerden oluşan 15-59 yaş arası genç kız ve kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin ya da ekonomik hayata katılımlarının arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Projenin uygulanacağı illerde yaşayan ve dezavantajlı gurupta bulunan toplam 145 kadının teknik becerilerinin arttırılması;Projenin uygulanacağı illerde yaşayan ve dezavantajlı gurupta bulunan toplam 145 kadının kendine güven,hak ve sağlık gibi konularda genel bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılması;Proje illerinde yaşayan ve dezavantajlı gurupta bulunan kadınların ekonomik hayata katılımlarının arttırılması ve\veya istihdam edilmelerine katkı sağlanması;TODEK'in faaliyet kapasitesinin arttırılması;Bölgede benzer çalışmaların yapılması için diğer STK'ların teşvik edilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
Batman ve Mardin'de yaşayan 15-59 yaş arası 145 genç kız ve kadın sosyal ve ekonomik düzeylerini geliştirmek amacıyla eğitim ve seminerlere katıldı.
Eğitim alan genç kız ve kadınların ekonomik hayata katılımları arttı.
Eğitim alan genç kız ve kadınların sosyal hayata katılımları arttı.
Projeyle ilde işsiz olan ve eğitim sorunu yaşayan genç kız ve kadınlara yönelik farkındalık arttı.
Batman ve Mardin'de turistlere yönelik ürün sayıları arttı.
Girişimcilik kursuna katılım gösteren kadınların % 5'i kısa ve orta vadede kendi işletmelerini kurdu.
TODEK'in hizmet sayısı ve kalitesi arttı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında
İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 145, Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 7, Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 3, Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 160,00, Hizmetlerden yararlanıp kendi işini kuran dezavantajlı kişilerin sayısı 1, Hizmetlere ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 160, Eğitimlere katılmış olan sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişilerin sayısı 7 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca proje sonrasında 4 ayrı kadın derneği de kurulmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadınlar Üretiyor Dicle Kalkınıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ
sibeleres@gmail.com Tel:5065428239 Faks: