Tüm Duyurular

Linkler
Resmi Web sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0339 Meslek Edin, Hayata Katıl
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A-1 Meslek edin hayata katıl projesi Şanlıurfa ilinde yaşayan engelli bireylerin mesleki eğitim hizmetlerinden faydalanmalarını

A-2 Meslek edinen engelli bireylerin istihdamda karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.

Özel Amacı
Faydalanıcı 114 engellinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı bir program dâhilinde meslek edinme kurslarından geçirilerek meslek edinmeleri, sağlanacak staj ve istihdam destek hizmetleri sayesinde, istihdam olanağı kazanmaları ve Yasal hakları konusunda bilgilendirilerek istihdam süreçlerindeki dezavantajlarından korunmaları

Beklenen Sonuçlar
S1– 48 Engellinin Tekstil sektörü alanında mesleki beceri kazanması

S2– 36 Engellinin Ön muhasebe alanında mesleki beceri ve yeterlilik kazanması

S3– 30 Engelli kadının el sanatları alanında mesleki yeterlilik ve beceri kazanması

S4– Mesleki eğitim alanında beceri ve yeterlilik kazanan toplamda 114 engellinin ve yakınının engelli istihdam, emeklilik, vergi indirimleri vb. hakları konusunda eğitim alıp bilgilenmeleri

S5– Mesleki eğitim alan engellilerin 1 aylık mesleki staj programlarına dâhil edilmesi

S6– Mesleki eğitim alan engellilerin istihdam destek hizmetleri kapsamında istihdam edilmeleri

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 101,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 1,
3- Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 4,
4- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 80 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Meslek Edin, Hayata Katıl Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ŞANLIURFA OMURİLİK FELÇLİLERİ İSTİHDAM DERNEĞİ
emrah63bas@gmail.com Tel:5412238428 Faks: