Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0523 Ezber Bozan Engelliler Projesi
Proje Genel Bilgileri
Ezber Bozan Engelliler Projesi

Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü tarafından yürütülmektedir.

Genel Amacı ;
Gaziantep'teki engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Özel Amacı ;
Gaziantep'de yaşayan 10-29 yaş grubunda bulunan engelli nüfusun ;
** Sportif faaliyetlerde aktif yer alması,
** Engelli spor çeşitliliğinin artması,
** Spor vasıtasıyla sosyal hayata katılımının artması,
** iş gücü piyasasına girişinin kolaylaştırılması,
** iş gücü piyasasındaki yerinin araştırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar ;
** Gaziantep de spor yapan engelli sayısı arttı,
** Gaziantep'in Halter, Okçuluk, Bilek Güreşi, Ampute futbol, Voleybol ve Boccia sporlarında başarısı arttı,
** Gaziantep de engellilerin spor vasıtasıyla sosyal entegrasyonu sağlandı,
** Gaziantep de engelli bireylerin iş gücüne katılımı arttı,
** İldeki engellilerin iş gücüne katılım durumları somut verilerle ortaya konuldu.

Biyolojik gelişimde özellikle 0- 21 yaş arasındaki kas büyümesi, kemikleşme, kalp ve karaciğer gibi iç organların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için fiziksel aktiviteler gerekli görülmektedir. Engelli çocuklar, normal büyüme ve gelişimini sürdürebilmeleri için günlük oyun aktivitelerine katılamamakta ve yeterli egzersizleri yapmamaktadırlar.Birçok engellinin büyümesinin duraklaması, fiziksel aktivitelere yeterince katılamamasına bağlanabilmektedir. Spor , engellilerin özel eğitimle ulaşılması hedeflenen entegrasyon için son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir, böyle bir ortamda engelliler, diğer engelli kişilerin sorunlarını gözleyerek olumlu tutum geliştirmekte, yaratıcılığı uyarılmakta, yalnızlık duyguları en aza inmekte, çevresi genişlemekte ve daha mutlu bir yaşam sürme olanağı sağlamaktadır. Sporun engelliler üzerindeki söz konusu etkileri göz önünde bulundurularak Gaziantep'te spor aracılığıyla engellilerin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlamak amaçlanmıştır. bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler sayesinde engelli bireylerin hayata kazanımları desteklenmiş olacaktır. Ayrıca projede verilecek eğitimlerle Gaziantep'teki engelli nüfusun sportif faaliyetlerde aktif olarak yer alması desteklenmiş olacaktır.
Spor , dans alıştırma ve keşfedici hareketleri kapsayan hareket eğitimi, planlı ve amaçlı şekilde düzenlendiğinde engellilerin tüm gelişim yönlerini etkileyecektir. Hareket yolu ile elde edilen deneyimler kendi başlarına bir amaç değil, büyüme ve gelişme sürekli etkili olan temel bir unsur olacaktır. Sporun olumlu bir etkisi, engelli bireyleri kapsamakta, fiziksel, zihinsel gelişimleri ile birlikte onların toplum içinde daha iyi ilişkiler kurabilmesini sağlamaktadır.
Engellilerin engel durumlarına göre ilde yapabilecekleri spor dallarının kısıtlı olması sebebiyle projede halter, okçuluk, bilek güreşi,ampute futbol, voleybol ve boccia dallarında verilecek eğitimler sonucunda müsabakalar düzenlenecek ve çeşitlilik artmış olacaktır. Bu müsabakalarla engellilerin yapabileceği spor alanları artırılmış olacak ve ilde yaşayan engellilere yönelik örnek teşkil edecektir. böylelikle ilde engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunulacaktır.
Genel Amacı
Gaziantep’teki engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanmasıdır

Özel Amacı
PA 1 – Gaziantep’teki engelli nüfusun sportif faaliyetlerde aktif olarak yer alması,
PA 2 – Gaziantep’te engelli spor çeşitliliğinin artması,
PA 3 – Gaziantep’teki engelli nüfusun spor vasıtasıyla sosyal hayata katılımının artması,
PA 4 – Gaziantep’teki engelli nüfusun işgücü piyasasına girişinin kolaylaştırılması,
PA 5 – Gaziantep’teki engellilerin işgücü piyasasındaki yerinin araştırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
S1 – Gaziantep’te spor yapan engelli sayısı arttı.
S2 – Gaziantep’in Halter, Okçuluk, Bilek Güreşi, Ampute Futbol, Voleybol sporlarında başarısı arttı.
S3 – Gaziantep’te engellilerin spor vasıtasıyla sosyal entegrasyonu sağlandı.
S4 – Gaziantep’te engelli bireylerin işgücüne katılımı arttı.
S5 – İldeki engellilerin işgücüne katılım durumları somut verilerle ortaya konuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;
1- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 6,
2- Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 1,
3- Hizmetlere ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 42 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca engellilere eğitimler verilmiştir. Bilinçlendirme adına 330 kişiye ulaşılmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ezber Bozan Engelliler Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ŞEHİTKAMİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
engelder27@gmail.com Tel:3423235783 Faks: