Tüm Duyurular

Linkler
Somalı Kadınlar Yarınları Aydınlatıyor Projesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0619 Soma Kadınları Yarınları Aydınlatıyor
Proje Genel Bilgileri
Somalı kadınlar iş piyasasında ve istihdamda yer almak istiyor! Soma Kadınları Yarınları Aydınlatıyor projesi ile verilen mesleki eğitimler, sosyal güçlenme ve rehabilitasyon programları Somalı kadınlara bu yolda destek oluyor. Onlar hem ekonomik hem de sosyal hayatta katılıp daha güçlü bireyler olarak yarınları aydınlatıyor.


Proje Genel Hedefi: Soma’da yaşanan maden kazası sonucunda dezavantajlı hale gelen kadınların mesleki ve sosyal güçlenme eğitimleri yoluyla bir mesleki beceri edinerek toplumsal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktır.
Özel Hedefler:
• Soma Merkez’de yaşamakta olan ve Soma Maden Kazası sonucunda evin reisi haline gelen 50 işsiz ve mesleki becerisi olmayan kadının süs bitkileri yetiştiriciliği ve makina dikişi konusunda eğitilerek işgücü piyasasına girmelerine katkıda bulunmak.
• Soma’da Merkez’de yaşamakta olan kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmelerinin sağlanması yoluyla yaşadıkları yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları ile başetmelerine katkıda bulunmaktır.
Hedef Grup:
• Soma’da yaşayan ve gelir getiren bireyi vefat etmiş 301 haneden dezavantajlılık sıralaması yapılarak seçilecek 22 yaş üstü en az ilkokul mezunu 50 kadın.
• Bu kadınların 20’si makine dikişi ve 30’u süs bitkiciliği konusunda mesleki eğitim almak suretiyle projeden doğrudan olumlu etkileneceklerdir.
• Soma’da yaşayan yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları yaşayan ve başvurular arasından dezavantajlılık sıralaması yapılarak seçilecek 100 kadın
Genel Amacı
Genel Hedef: Soma’da yaşanan maden kazası sonucunda dezavantajlı hale gelen kadınların mesleki ve sosyal güçlenme eğitimleri yoluyla bir mesleki beceri edinerek toplumsal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktır.
Hedef Grup:
• Soma’da yaşayan ve gelir getiren bireyi vefat etmiş 301 haneden dezavantajlılık sıralaması yapılarak seçilecek 22 yaş üstü en az ilkokul mezunu 50 kadın
Bu kadınların 20’si makine dikişi ve 30’u süs bitkiciliği konusunda mesleki eğitim almak suretiyle projeden doğrudan olumlu etkileneceklerdir.
• Soma’da yaşayan yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları yaşayan ve başvurular arasından dezavantajlılık sıralaması yapılarak seçilecek 100 kadın,
yas süreci rehabilitasyonu, girişimcilik danışmanlığı ve temel yetkinlikler seminerlerinden faydalanmak ve kendilerine uygun hayat boyu öğrenme programlarına yönlendirilmek suretiyle projeden doğrudan olumlu etkileneceklerdir.

Özel Amacı
Özel Hedefler:
• Soma Merkez’de yaşamakta olan ve Soma Maden Kazası sonucunda evin reisi haline gelen 50 işsiz ve mesleki becerisi olmayan kadının süs bitkileri yetiştiriciliği ve makina dikişi konusunda eğitilerek işgücü piyasasına girmelerine katkıda bulunmak.
• Soma’da Merkez’de yaşamakta olan kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmelerinin sağlanması yoluyla yaşadıkları yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları ile başetmelerine katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
Soma’da yaşamakta olan toplam 150 dezavantajlı kadın içinde bulundukları zorlu süreçle başederken bir yandan da işgücü piyasasının aradığı yetkin elemanlar haline dönüşmelerini sağlayacak destekten doğrudan faydalancaklardır.

Sonuç 1: Soma’da yaşayan ve gelir getiren bireyi vefat etmiş hanelerden 50 dezavantajlı kadının istihdam edilebilirliği arttırıldı.
Sonuç 2: Soma’da yaşayan yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları yaşayan 100 dezavantajlı kadına eğitim, bireysel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlandı ve 10 kişi istihdama yerleştirilirken 5 kişi kendi işini kurdu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
*Proje faaliyetleri devam etmektedir. Nihai raporda tüm rakamlar güncellenecektir. 525 kadının toplumsal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunulmuştur. 32 farklı kadın psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanarak yaşadıkları yas süreci ve toplumsal entegrasyon sorunları ile baş etmelerine katkıda bulunulmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca KAGİDER sorumludur ve içerikler hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır © 2017 TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİ Tel:2122668261 Faks:2122668265 ofis@kagider.org