Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0624 Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Türkiye’de dezavantajlı gruba dahil olan engelli bireylerin mesleki eğitim faaliyetleri yoluyla işgücü piyasasına kazandırılması,istihdam edilebilirliklerinin arttrılması ve toplumsal hayata entegrasyonlarının sağlanmasıdır.

Özel Amacı
Hedef gruba rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak;Proje eş başvuru sahibinin ve iştirakçilerinin engelli bireylere yönelik farkındalığını arttırmak,Proje hedef grubunun mesleki eğitim yoluyla istihdam edilebilirliğini arttırmak;Engelli yakınlarına engelli haklarına yönelik farkındalık kazandırmak;Engellilerin sosyal entegrasyonunu sağlamak,motivasyonlarını arttırmak;Engellilere yönelik istihdam politikaları geliştirmek,ayrımcılık ve dışlanmayla mücadele etmek yoluyla Kayseri’de yaşayan engelli bireylerin işgücü piyasasına girişlerini desteklemektir

Beklenen Sonuçlar
Proje ile 120 bedensel ve işitme engelli kişi kamu istihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilecek ve katılım gösterecektir. Davranış ve motivasyon çalıştayı düzenlenerek dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye katkı verilecektir. Proje kapsamında halı dokumacılığı konusunda mesleki eğitim alan 120 engelli bireyden 40 kişi, proje sonunda kurulacak olan dokuma atölyesinde istihdam edilebilecek olup, işgücü piyasasına kazandırılacaktır. 120 bedensel ve işitme engelli bireyin ailelerine engelli hakları konusunda mevzuat eğitimi verilecek ve böylece dezavantajlı kişilere yönelik farkındalık aileden başlayarak arttırılmış olacaktır. Ayrıca bölgedeki işveren temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarınının temsilcilerinin, proje eş başvuru sahibi ve iştirakçilerinin katılacağı davranış ve motivasyon çalıştayı düzenlenecektir. Mesleki eğitim alan 120 engelli birey ve yakınlarından oluşan 240 kişinin sosyal entegrasyonu desteklenecektir. Ayrıca, Anadolu Sakatlar derneği bünyesinde proje süresince ve sonrasında faaliyet gösterecek Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi kurulacaktır. Bu merkez ile engellilere meslek seçimi ve iş eşleştirme konularında danışmanlık hizmeti verilecekt

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
90 engelli bireyin İŞKUR’a kaydı yaptırıldı.
Dezavantajlı ve engelli toplam 90 kişiye mesleki eğitim verildi.
230 kişinin katılım gösterdiği Davranış ve Motivasyon Semineri düzenlendi. 120 kişinin katılım gösterdiği, mevzuat semineri düzenlendi
15 kişilik Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu kuruldu
Rehberlik ve Danışamnlık Ofisi kuruldu" : 90 engelli bireye Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti verildi
140 kişinin katıldığı açılış toplantısı düzenlendi.
140 kişinin katılımıyla mevzuat semineri düzenlendi.
Toplam 13 kişiye 120 saatlik işaret dili eğitimi verildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 BÜNYAN BELEDİYESİ/KAYSERİ
infobunyan@bel.tr Tel:3527121040 Faks:3527121946