Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0416 Bafra Romanları İş Hayatına Katılım Projesi
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal koruma ile iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacına hizmet eden 'sosyal içerme' öncelik ekseninin başarıya ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşların işgücü piyasasına entegrasyonlarının arttırılması için kamu sektörü, üniversiteler, araştırma kurumları, doğrudan Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşları ile ve daha geniş kapsamda topluluklarıyla çalışan STK’lar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik faaliyetler
Genel Amacı
Roman gençlerin kayıtlı istihdamları ile toplumsal entegrasyonları

Özel Amacı
PA – "Roman gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması”

Beklenen Sonuçlar
S1 – "Mobilizasyon ve Proje Tanıtımları"
S2 – “Eğitim ve İstihdam Destekleri"
S3 – “İzleme ve Değerlendirme, Proje Yönetimi, Yaygınlaştırma"

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bafra Romanları İş Hayatına Katılım Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BAFRA MUSİKİ DERNEĞİ
mustafakurt555@hotmail.com Tel:3625424276 Faks: