Tüm Duyurular

Linkler
Web Sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/0641 Mamak'ta Tek Ebeveyn Olan İşsiz Kadınların Sosyal Entegra...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ankara Mamak'ta yaşayan işsiz ve çocuğuna/çocuklarına tek ebeveyn olarak bakmakta olan kadınların mesleki gelişimlerinin sağlanması yoluyla sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması
-Tek ebeveyn olan kadınların işgücü piyasasına entegrasyonlarının kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önündeki mesleki, teknik, psikolojik, sosyolojik ve geleneksel engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
1.Hedef grupta yer alan dezavantajlı kadınların istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına dâhil olmasının kolaylaştırılması amacıyla organik tekstil ürünleri üretimi meslek eğitimi verilmesi ve bu sayede hedef grupta yer alan kadınların proje sonunda en az % 50'sinin istihdamının sağlanması,
2.Hedef grupta yer alan dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan psikolojik ve toplumsal engellerin kaldırılmasına yönelik kişisel gelişim, çocuk gelişimi, aile içi iletişim, kadın ve çocuk sağlığı, tek ebeveynli ailelerde ebeveyn çocuk iletişimi, tek ebeveynli ailelerde hukuki süreç yönetimi, odak ve destek grup toplantıları, seminerler gibi çalışmalar yapılması ve bu sayede hedef grubun toplumsal entegrasyonlarının, yaşam motivasyonlarının artırılması ve olası psikolojik problemlerine çözüm getirilmesinin sağlanması,
3.Hedef grupta yer alan dezavantajlı kadınların örgütlü ve kolektif bir bilinçle hareket edebilmesi amacıyla proje sahibi kurum yönlendirmesiyle kurulacak olan üretim ve pazarlama kooperatifiyle sürdürülmesinin ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
4.Sivil toplum ve yerel yönetim işbirliği ile toplumsal bir sorunun en çok zarar verdiği grup olan tek ebeveyn vasfındaki kadınların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması,
5.Hedef gruptaki tek ebeveyn olan kadınların sorunları ve çözüm yolları konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturulmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1.Ankara ili Mamak ilçesinde tek ebeveyn olarak yaşayan 100 işsiz kadın proje kapsamında tanımlanan eğitimleri alarak mesleki, teknik, psikolojik ve sosyal olarak gelişim sağlayacaklardır. Bir meslek sahibi olacaklar ve bu mesleki yeterlilikleri ile istihdam edilebilirlikleri artacaktır.2.Hedef gruptaki kadınların en az 50'sinin kısa vadede istihdamı sağlanacak ve refah düzeyleri, yaşam kaliteleri artacaktır.3.Hedef gruptaki kadınların yaşadığı sorunların kamuoyunun gündemine getirilmesi sağlanacak bu sayede hem toplumda hem de iş dünyasında yaşadıkları sorunlar konusunda bir farkındalık artışı olacaktır. Bu sayede maruz kaldıkları ayrımcılıkların önüne geçilmesi temin edilecektir.
4.Hedef gruptaki kadınların kolektif bir şekilde hareket etmesini temin edecek organik tekstil ürünleri üretim ve pazarlama kooperatifi başvuru sahibi kurum olan Mamak Dayanışma Merkezi yönlendirmesiyle kurulacaktır.Bu sayede proje ile eğitim alan kadınların kısa vadede istihdamı sağlanacaktır. 5.Hedef gruptaki kadınların faydalanabilecekleri kamusal hizmet sağlayıcılara ulaşılabilirliği sağlanacaktır. Psikolojik ve tıbbi gereksinimlerinin temininden, aile içi ve toplumsal iletişimlerinin sağlanmasına kadar birçok konuda destek alabilecekleri mekanizmalara erişimi sağlanacaktır.6.Hedef gruptaki dezavantajlı kadınların sanatsal aktivitelere teşviki sağlanacak bu kapsamda ilgileri ve yetenekleri ile bağlantılı olarak tiyatro çalışmaları yapılması sağlanacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mamak'ta Tek Ebeveyn Olan İşsiz Kadınların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 MAMAK GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - MAMAK DAYANIŞMA MERKEZİ (MDM)
omaranuk2561@gmail.com Tel:3123202053 Faks:3125507166