Tüm Duyurular

Linkler
Açılış ve işbirliği toplantısı haberler
Açılış ve işbirliği toplantısı haberler
Açılış ve işbirliği toplantısı haberler
kapanış ve işbirliği toplantısı
kapanış ve işbirliği toplantısı
desipmalatyatso / Proje web sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0652 Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Beceril...
Proje Genel Bilgileri
Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma Projesi
Genel Amacı
Malatya’da yaşayan, yoksulluk ve işsizlikle mücadele eden dezavantajlı kadınların meslek ve beceri kazanarak iş sahibi olabilmelerinin desteklenmesi, bu kişilerin sosyal entegrasyonunun ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin teknik ve psikolojik olarak kolaylaştırılması, mevcut durumda onların işsiz olmasına neden olan sorunların azaltılmasının desteklenmesidir.

Özel Amacı
Bölgemizde yoksulluk ve işsizlikle mücadele eden, Malatya’ya terör başta olmak üzere çeşitli yaşamsal nedenler ile son 5 yıl içinde göç etmiş olan kişiler, Romanlar ve eski kadın mahkumlardan oluşan 80 kadın, 120 erkek olmak üzere toplam 200 kişiye, kişinin kendi ilgi, beceri ve yeterlilik alanlarına gore çalışabilecekleri meslek dallarında eğitim ve staj programları düzenleyerek bu kişilerin, işsizlik ve yoksulluk ile mücadelesine destek verilmesi, onları teknik ve sosyal anlamda güçlendirerek, topluma entegre olup, ekonomik ve sosyal alanda yer edinmelerinin sağlanması, kadın katılımcılara yönelik olarak, dikiş-konfeksiyon, takı tasarımı, yönetici asistanlığı, erkek katılımcılara yönelik olarak kaynakçılık, ağaç işleme, torna ve kadın-erkek ortak katılımın olacağı gıda işleme-paketleme ve matbaacılık kursları olmak üzere toplam 8 ayrı alanda eğitim verilmesi, tüm katılımcılara aile içi iletişim, toplumsal paylaşım ve iletişim, kendini doğru ifade etme, empati kurma, girişimcilik ve desteklerden yararlanarak iş kurma konularında eğitim ve danışmanlık desteği verilmesi, Eğitim ve staj programları sonrasında katılımcıların en az %40’ının istihdamıdır.

Beklenen Sonuçlar
İlimizde 200 dezavantajlı kişi, mesleki beceri ve deneyim kazanarak işgücü piyasasında aktif olarak yer almak üzere donanımlara sahip oldu. Tüm eğitim alanlarında katılımcılara staj imkanıyla pratik bilgilerini arttırmaları ve deneyim kazanmaları sağlandı. 200 katılımcıdan 80’i eğitim ve staj faaliyetleri sonrasında istihdam edilmeye başlandı. İl genelinde hedef gruptaki bireylere yönelik farkındalık oluşturuldu ve sosyal ve ekonomik hayattaki potansiyellerine ilişkin olarak toplumun bilgilenmesi sağlandı, başarılı rol modellerin tanıtılması ve gelişim için örnek teşkil etmesi sağlandı. Hedef gruplar, beceri ve meslek kazanarak işe yerleşmeleri veya kendi işlerini yapmaları yönünde teorik ve uygulamalı eğitimler, koçluk ve rehberlik çalışmaları ile desteklendi, onların daha iyi toplumsal ve bireysel yaşam standartlarına kavuşmalarına mani olan işsizlik ve sosyal paylaşım, iletişim sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunuldu. Dezavantajlı gruplara sunulan imkan ve kaynaklara ilişkin bilgiyi arttırarak özel ve kamu kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden daha fazla oranda yararlanılmasına katkı sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
aduran@malatyatso.org.tr Tel:4224448944 Faks:4223237776