Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2179 Women Empowerment- An Integrated Project To Reduce Social...
Proje Genel Bilgileri
İzmir’de “Kadınların Güçlendirilmesi – Gecekondu Bölgelerinde Yaşayan Korunmasız Kadınların Sosyal Marjinalliğinin Azaltılması ve Gelir Etme Fırsatlarının Arttırılması Projesi

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ EKONOMİ


Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi Projesi hedefleri arasında, İzmir’deki hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, yerel seviyedeki ortaklık ağının güçlendirilmesi, bu sayede hedef gruba yönelik hizmetler geliştirerek kadınlar gibi en korunmasız durumdaki grupların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesi, mesleki eğitim, doğrudan istihdam ve iş kurma yoluyla kadınların iş piyasasının aktif birer üyesi haline gelmelerine yardımcı olunması yer almaktadır.
Gecekondularda yaşayan korunmasız kadınların sosyal entegrasyonunu destekleyerek, topluluk seviyesinde olumlu ekonomik etki yaratmayı ve geçim kaynaklarını desteklemeyi amaçlayan Proje 2016 Kasım ayında başlamıştır ve toplam 12 ay sürerek 2017 Ekim ayında sona ermesi beklenmektedir. Projenin toplam değeri 291,950.00 Euro’dur.

Proje, Milano Ticaret Odası’nın girişimcilik konusunda eğitim ve teknik yardımdan sorumlu Ajansı FORMAPER (İtalya) liderliğinde uluslararası bir proje ortakları konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. Konsorsiyumda yer alan diğer ortaklar İzmir’de faaliyet gösteren Ege Bölgesi Sanayi Odası (Türkiye) ve İzmir Pastacılar Fırıncılar Derneğidir (PFD). UMEM Projesi (Türkiye) kapsamında 1200 kadına mesleki eğitim veren Pastacılar Fırıncılar Derneği mesleki eğitim konusunda çok iyi bir deneyime sahiptir.

Bu Proje ile elde edilmesi beklenen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
- Yerel seviyede verilecek farklı hizmetler ile İzmir’de gecekondularda yaşayan kadınların iş piyasasına entegrasyonunu etkili bir şekilde desteklemek amacıyla muhtelif kamu ve özel kuruluşlarından, hizmet sağlayıcılardan, sivil toplumdan, iş dünyasından yaklaşık 35 uzman temsilcinin katılacağı Profesyonel Uzman Paydaşlar Ağını eğitmek ve güçlendirmek
- En azından 100 kadına bilgi, eğitim, iş oryantasyonu, girişimcilik ve iş kurma konularında hizmet verecek ve psikolojik destek, yasal danışmanlık sağlayacak, kendini güçlendirme konusunda destek verecek ve kadınların sağlık konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak bir Kadın Yardım Masası kurmak
- Gecekonduda yaşayan, Projeden yararlanacak 100 kadına en azından 8 ay boyunca Mesleki Eğitim ve Öğretim vererek, bu kadınların mesleki beceriler elde etmesine yardımcı olacak bir Pastacılık ve Fırıncılık Laboratuvarı kurmak
- 50 kadının muhtelif şirketlerde düzenli bir iş bulmasına yardımcı olmak ve 50 kadının daha kendi işlerini yapmaları, geleceğin girişimcileri olmaları için 50 İş Planı hazırlamalarına yardım etmek.

Önemli yerel ortaklar ve paydaşlar arasında, varılan proje iştirakçisi anlaşması uyarınca Fırıncılık ve Pastacılık laboratuvarının kurulması ve proje çerçevesinde 8 ay sürecek mesleki eğitim kurslarının verilmesi için Meslek Fabrikası’nı ücretsiz temin edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi yer almaktadır. Varılan anlaşma çerçevesinde mesleki eğitimin Meslek Fabrikası’nda verilecek olması, projenin sona ermesinden sonra da projenin uzun vadede sürdürülebilmesini ve sonuç alınmasını sağlayacak ve başka kadınların ve gençlerin yeni profesyonel beceriler edinmek üzere eğitim almaya devam etmesine imkan tanıyacaktır.

Bir başka önemli paydaş ise, bu projede öngörülen mesleki eğitim sırasında yararlanıcı kadınlara gündelik vermeyi kabul etmiş olan İzmir’deki İŞKUR’dur.


Genel Amacı

Overall objectives: Foster positive economic impact and livelihood at community level supporting social integration of vulnerable female population of gecekondus.

Özel Amacı
Specific objectives: 1)Develop and strengthen and the capacities of Izmir service providers reinforcing partnerships network at local level so that to better respond to the needs of vulnerable groups such as women through service development, increased employability and entrepreneurial expertise, and 2) assist women to become an active labour force through direct employment, and business start-ups.

Beklenen Sonuçlar
Institutional building: Capacity building of the EBSO, PFD, involved CSOs, public employment services, and various service providers dealing with the issues of unemployment, entrepreneurship development, gender and social issues. Direct Support: 100 women of gecekondus of Izmir trained to receive professional education and skills. 50 of those trained supported through Job Orientation to find a job placement; other 50 assisted to become self-employed (start-ups); 30 women victims of domestic violence received psychological & legal assistance; & 100 received health education. Networking: Partnership Network to address the employment and equality needs of vulnerable population of gecekondus created and reinforced. 35 representatives of key stakeholder organizations involved in capacity building activities and focus groups to improve employability of the target population. Public awareness towards the economic and social welfare of women and gecekondu areas is raised. Effective functioning mechanisms and synergies among service providers put in place. Results disseminated through a final event. Sustainability: 25 representatives of partner/stakeholder organizations trained, ready to carry out future training, consulting and professional support services. Strategic alliances for long-term sustainability reached.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. 5 people trained in 5 sensibilization workshops
2. One Women Help Desk with trained staff delivery services to vulnerable groups of izmir set up.
3. 100 beneficiary women completed the 8-month VET training
4. 100 beneficiary women trained in health issues; selfempowerment, legal fiscal, financial and other issues
5. 50 beneficiary women trained in business development and enterprise creation to become future entrepreneurs
6. 48 Business Plans developed by 50 beneficiary women would be entrepreneurs
7. 56 women out of trained 100 are employed by various companies
8. 95 beneficiary women completed the 4 month VET training
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Women Empowerment- An Integrated Project To Reduce Social Marginality and Promote Income Generating Opportunities for Most Vulnerable Women of Gecekondu Areas Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 FORMAPER – AGENCY OF MİLAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, CRAFT, & AGRİCULTURE
olga.nogaeva@mi.camcom.it Tel:2324552900 Faks: