Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2143 İstihdam İçin Engelsiz Eğitim Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (ISEDP) Hibe Programı
İstihdam İçin Engelsiz Eğitim Projesi
Özel Amaç

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
PROJENİN AMAÇLARI:

* Engelli bireylere uygulamalı mesleki eğitimler vererek istihdamlarında artış sağlamak,
* Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını arttırmak,
* Karar vericiler başta olmak üzere, engellere ve engelli bireylerin sorunlarına ilişkin toplumda farkındalık yaratmak,
* Engelli dernek yöneticilerinin uluslararası benzer derneklerle iletişim kurma, ağ oluşturma ve deneyim paylaşımlarını geliştirmek,
* Avrupa'daki dezavantajlı gruplara yönelik dernek yöneticilerinin ülkemizi tanımaları ve ortak faaliyet yürütmelerini sağlamak,
* Yerelde değişik paydaşlarla işbirlikleri yapma ve yeni projeler oluşturma kapasitesinde artış sağlamak,
* Geliştirilen engelli galoş üretim ve hazır giyim atölyesinde yeni eğitim programları yürütmeye katkı sağlamak,
* Hazırlanmış olan eğitim dokümanları sayesinde sürdürülebilir bir eğitim ortamı sağlamak

PROJENİN HEDEF GRUPLARI:

1. Ortopedik engelli bireyler 35
2. Engellilere hizmet veren üniversite personeli 25
3. Engellilere hizmet veren kamu kurumları personeli 15
4. Engelli annesi veya yakını 30
5. TR83’deki engelli dernekleri yöneticileri 10

PROJE KAPSAMINDA VERİLECEK SEMİNERLER:

1. Türkiye ve Dünya’da engelli hakları
2. Sivil toplum ve örgütlenme
3. Engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele
4. Hak temelli yaklaşım
5. Engelliler ve mesleki eğitim
6. İstihdam politikaları
7. Engellilik ve savunuculuk

BEKLENEN SONUÇLAR VE PROJE ÇIKTILARI

* 35 Ortopedik engelli birey mesleki ve genel beceri eğitimi aldı
* Toplam 80 kişi işaret dili eğitimi aldı
* TSD Amasya Şubesi Galoş ve Konfeksiyon Atölyesi geliştirildi
* TSD Amasya Şubesi Proje Ofisi donatıldı
* 7 Adet farkındalık semineri yapıldı
* Yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlendi
* Engelli İstihdamı arttırıldı.
Genel Amacı
Bölgemizdeki engelli bireylere uygulamalı mesleki eğitimler vererek istihdamlarında artış sağlamak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve özellikle karar vericiler başta olmak üzere, engellere ve engelli bireylerin sorunlarına ilişkin toplumda farkındalık yaratmaktır.
İstihdam odaklı mesleki kurslar, iş başı eğitimleri, staj ve tamamlayıcı genel beceri eğitimleri ile adaylara önemli istihdam yeteneği kazandırılacaktır. Sosyal, Sportif ve Kültürel etkinliklerle engelli bireylerin sorunlarına karşı farkındalığın artmasına ve sosyal içermeye katkı sağlanacaktır.

Özel Amacı
Hedef grubumuzda yer alan ortopedik engelli bireylere istihdam odaklı ve yoğunlaştırılmış uygulamalı mesleki eğitimler ve genel beceri eğitimleri verilerek istihdam edilmelerine katkı sağlanacaktır.

Verilecek olan Mesleki Eğitimler
Hazır giyimde kalite kontrol-makinecilik,Takı tasarım,PLC (Programable Logical Control)

Genel Beceri Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği, İşaret Dili.

Beklenen Sonuçlar
S1 – Etkin bir şekilde mesleki eğitimler gerçekleştirildi
S2 – Kişisel gelişim kurslarıyla engellilerin yeterlilikleri arttırıldı
S3- Yurt dışı gidiş ve yurt dışından geliş faaliyeti etkin bir biçimde yapıldı
S4- Önerilen tüm faaliyetler en az öngörülen kadar yapıldı.
S5- Derneğimizin atölyesi modernize edildi.

Gösterge
1.1 Hazır giyimde kalite kontrol ve Makinecilik eğitimi (15 kişi)
1.2 Takı tasarım eğitimi (10 kişi)
1.3 PLC Eğitimi (10 kişi)
2.1 İş Güvenliği Eğitimi (35 kişi)
2.2 İşaret dili eğitimi (80 kişi)
3.1 Yurt dışına katılım sayısı (10)
3.2 Yurt dışından gelen sayısı (3)
3.3 Yurt dışında ziyaret edilen kurum sayısı (5)
3.4 Yurt içinde ziyaret edilen kurum sayısı (7)
4. Önerilen faaliyetlerin gerçekleşme oranları (Nihai raporla tespit edilecektir)
5. Modernize edilen atölye sayısı (3)

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Olumlu
2-Hibe programı, Proje kapsamında belirlenen dezavantajlı kişilere yönelik belirlenen hedeflerin, amacına istenilen seviyede katkı sağlamıştır.
3- Hedeflen kişi sayısı 115 - Ulaşılan / eğitilen kişi sayısı 115 tir.
4- İstihdamı hedeflene kişi sayısı 35 - Eğitilen Topluma kazandırılan kişi sayısı 35 tir.
5-Hedef gruba verilen eğitimlerin,kişilerin öz güvenlerinin artmasına,sosyal hayata uyumlarınına,iş gücüne katkısına,istihdamın oluşmasına etki etmiştir.
6- var.
7- Hedeflenen amaç ile ulaşılan amaç benzerlik sağlamıştır.
8-sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
9- Tekrarlna bilme özelliği var.
10- Proje istenilenchedeflerine ulaşmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İstihdam İçin Engelsiz Eğitim Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ AMASYA ŞUBESİ
unal.kurt@amasya.edu.tr Tel:3582600069 Faks:3582600070