Tüm Duyurular

Linkler
Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi
YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETİ
Herkes İkinci Bir Şansı Hakeder projemiz Mesleki Eğitim Kurslarımız
ASTİM OSB DEN SOSYAL PROJE
SANAYİDEKİ KALİFİYE ELEMAN SIKINTISINA NEŞTER
Bu Projeyle Dezavantajlar Avantaja Dönüşüyor
Dezavantajlar Kalkacak
Herkes İkinci Bir Şansı Hakeder Projesi İspanya Ziyareti
ASTİM OSB Heyeti İspanya da
Yurtdışı Çalışma Ziyareti İspanya Gazatesi Haberi
Herkes İkinci Bir Şansı Hakeder Web Sitesi
ADÜ Rektörü Cavit BİRCAN Projemizi Ziyaret Etti
ADÜ Rektörü Cavit BİRCAN ın ASTİM OSB ziyareti
Adnan Menderes Üniversitesi - ASTİM OSB İşbirliği
Üniversite - Sanayi İşbirliği Aydın a Katkı Sağlayacak
Projemiz Açılış Toplantısı ve Tiyatro Gösterisi
ASTİM den Mahkumlara İkinci Şans
Proje Kapanış Toplantısı gazete Haberi
Proje Kapanış Toplantısı Gazete Haberi
Proje Kapanış Toplantısı Gazete haberi
TRH4.1.ISEDP/P-03/2135 Herkes İkinci Bir Şansı Hakeder
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin (cezaevlerinde bulunan tutuklu erkek mahkumların ve dışarıdaki dezavantajlı kadınların) sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak.

Özel Amacı
1. Aydın ve İzmir Açık cezaevinde bulunan tutuklu erkek mahkumların (50+30 kişi)
istihdam edilebilirliğinin ve işgücüne katılım oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmak.
2. Aydın Kapalı ceza evinde bulunan tutuklu erkek mahkumların dışarıdaki ailelerinin (50 bayan) istihdam edilebilirliğinin ve işgücüne katılım oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmak.
3. İşverenlerin ve mahkum, eski mahkum ve ailelerine yönelik önyargıların azaltılmasına katkıda bulunmak.
4. AB'deki mahkumların sosyal içerme uygulamalarını ve mesleki eğitimleri konularını incelemek, iyi uygulamaları transfer etmek.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje Yönetim Ekibi Oluşturuldu.
2. Proje başarılı bir şekilde yönetildi, faaliyetler gerçekleştirildi. Proje hazırlıkları, faaliyet planları, satın alma hazırlıkları gerçekleştirildi
3. Sosyal entegrasyon araçlarını harekete geçirmek, politika geliştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimleri planlamak için mevcut Sosyo-ekonomik durum analizi yapılarak analiz raporu hazırlandı, bakanlıklar ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapıldı.
4. AB düzeyinde tutuklu ve eski tutuklulara yönelik sosyal entegrasyon ve mesleki eğitim uygulamalarının yerinde incelenerek, iyi uygulamaların transfer edilmesi amacıyla Hollanda’da çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Politika düzeyinde değişikliklere katkı sağlaması için sonuç raporu hazırlandı.
5. Hedef Grubun kişisel gelişimlerinin, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve böylelikle istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlandı.
6. Sosyal Entegrasyon Faaliyetleri ile Aydın ili ASTİM ve Umurlu OSB’deki işverenlerin ve Aydın halkının mahkum ve tutuklulara karşı önyargılarının azaltılmasına katkı sağlandı.
7. Proje faaliyetlerinin, çıktıların ve sonuçların yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğü ve yaygınlaştırılması sağlandı.
8. Projenin izlenebilirliği ve değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
9. Ara ve Nihai raporlama çalışmaları yürütüldü.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Proje Yönetim Ekibi oluşturuldu.
2.Proje hazırlıkları, faaliyet planları, satın alma hazırlıkları, proje faaliyetleri tamamlandı.
3.Sosyo-ekonomik durum analizi raporu hazırlandı, ilgili kuruluşlara dağıtımı yapıldı.
4.Hollanda’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi,sonuç raporu hazırlandı.
5.Hedef grubun kişisel gelişim, mesleki yeterlilik ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlandı.
6.ASTİM ve Umurlu OSB’deki işverenlerin ve Aydın halkının mahkum-tutuklulara karşı önyargılarının azaltılmasına katkı sağlandı.
7.Yerel ve ulusal düzeyde görünürlük ve yaygınlaştırılma faaliyetleri gerçekleştirildi.
8.İzleme-değerlendirme faaliyetleri, nihai raporlama gerçekleştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Herkes İkinci Bir Şansı Hakeder Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AYDIN ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
erdembilgili@hotmail.com Tel:5327986341 Faks: