Tüm Duyurular

Linkler
Proje web sitesi
Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
TRH4.1.ISEDP/P-03/2063 Dezavantajlı Grupların Topluma ve Çalışma Hayatına Entegr...
Proje Genel Bilgileri
DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMA VE ÇALIŞMA HAYATINA ENTEGRASYONU PROJESİ
Söz konusu projemiz Tekirdağ ilinde, kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayan, geçimlerini gündelik işlerle sağlayan Romanların mesleki becerilerini geliştirmeyi, istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmayı, girişimcilik eğitimleri ile kendi işlerini kurabilecek potansiyele taşımayı sağlayacaktır. Romanların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, bir kısmının kendi işlerini kurmalarını sağlamak ve toplumda Romanlara yönelik önyargıların giderilmesi konusu projenin öncelikleri arasındadır.
Genel Amacı
Tekirdağ ilinde yaşayan romanların iş piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal uyum yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Özel Amacı
Meslek edindirme kursları ve girişimcilik eğitimleri ile Romanların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarının önündeki engellerin azaltılması ve böylelikle toplumsal hayata uyum yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
S1) Hedef gruptaki Romanların mesleki eğitim ve girişimcilik becerileri geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri arttırıldı.
S2) Hedef gruptaki romanların sosyal entegrasyonlarına ve gelişimlerine katkı sağlandı.
S3) İl genelinde seminerlerle önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasına destek sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Sonuç 1: Hedef gruptaki Romanların mesleki eğitim ve girişimcilik becerileri geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri arttırıldı.
Sonuç 2: Hedef gruptaki Romanların sosyal entegrasyonlarına ve gelişimlerine katkı sağlandı.
Sonuç 3: İl genelinde seminerlerle önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasına destek sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Grupların Topluma ve Çalışma Hayatına Entegrasyonu Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TEKİRDAĞ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
fatmaeras@hotmail.com Tel:2822612287 Faks:2822611739