Tüm Duyurular

Linkler
Bir Engelli Bin Değerli
TRH4.1.ISEDP/P-03/2050 Bir Engelli Bin Değerli
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, 20.10.2016 tarihli TRH4.1.ISEDP/P-03/2050 sayılı ve 'Bir Engelli Bin Değerli' isimli proje Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmeye başlamıştır.

Proje ortakları: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Mücevher İhracatçıları Birliği(JTR)'dir.
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Trabzon İli ve çevresinde fiziksel engelleri nedeniyle işsiz kalmış ya da ailesi tarafından toplumdan uzaklaştırılmış kentsel alanlarda yaşayan en az %50’si kadın 50 engelli bireye; bölgeye özgü el sanatları olan “Hasır, Telkari, Kazaziye Örücülüğü ve Tasarım” alanında verilecek “Mesleki Eğitim” ile “Kişisel Gelişim Eğitimleri” ve proje kapsamında kurulacak destek merkezi ile; bu bireylerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, girişimci bireyler olarak iş hayatında ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol oynamalarına destek verilmesi, işgücü piyasasında engelli kişilere yönelik önyargıların azaltılmasına katkı sağlanması ve sosyal yaşama katılımlarının arttırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1- 16-35 yaş arası 50 vasıfsız engelli birey “Kişisel Gelişim Eğitimleri” ve bölgeye özgü el sanatları olan “Hasır, Telkari ve Kazaziye Örücülüğü” alanında “Mesleki Eğitim” aldı.
2- Kursa katılanların en az %90’ı Halk Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazandı.
3- Sertifika almaya hak kazanan engelli bireylerin istihdam edilebilirliği ve işgücüne girişinde %50 artış görüldü.
4-Düzenlenen seminerler ve hazırlanan kitapçıklar ile toplumda engellilerin başarabilecekleriyle ilgili farkındalık yaratıldı ve önyargılar azaltıldı.
5- Proje ile, engelleri nedeniyle toplumdan uzaklaşmış yada uzaklaştırılmış bireylerin sosyal yaşama katılımları sağlandı.
6- 10 engelli birey KOSGEB onaylı “Girişimcilik Eğitimi” aldı.
7- Engellilerin her geçen yıl girişimci bireyler olarak işgücü piyasasına girişlerinde %20 artış sağlandı.
8- TTSO ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi gözetimi ve işbirliğinde; engelli bireyleri çatısı altında toplayan ve kayıt altında tutan, istihdam edilebilirliklerini, işgücü piyasasına ve sosyal yaşama katılımlarını artıran, Destek Merkezi kuruldu.
9- Kuyumculuk sektöründeki nitelikli, sertifikalı eleman ihtiyacına %10 oranında katkıda bulunuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
'Bu Yayın Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Mali Katkısıyla Hazırlanmıştır. Bu Yayının Içeriğinden Yalnızca Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Sorumludur Ve Bu Içerik Hiçbir Şekilde Avrupa Birliği Veya Türkiye Cumhuriyeti'nin Görüş Ve Tutumunu Yansıtmamaktadır.'