Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2019 Dolapdere’de Yaşayan Romanların İstihdam Edilebilirliğini...
Proje Genel Bilgileri
Dolapdere’de Yasayan Romanların İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Projesi, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi hibe programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı kapsamında desteklenen “Dolapdere’de Yaşayan Romanların İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması” adlı projemiz başladı.
Proje ile Romanların iş arama becerisinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması için bilgilendirilerek; iş gücüne katılmalarının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması, Roman kadınların, özellikle de ev eksenli çalışmak zorunda olanların, mesleki nitelik ve girişimcilik becerileri kazandırılarak kendi işlerini kurmalarıyla iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması ve İş gücü piyasasında Romanlara ilişkin ön yargıların azalmasına, kırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Romanların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılmasına, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına ve işgücü piyasasına girişlerine ilişkin engellerin kaldırılmasına katkıda bulunulması.

Özel Amacı
PA1-Başta kadınlar olmak üzere, Romanların yeterli motivasyona, iş arama becerisi ve iş gücü piyasası hizmetleri dahil kamu hizmetleri konusunda bilgiye sahip şekilde formal işgücüne katılması ve istihdam edilebilirliklerinin artması,
PA2-Roman kadınların, özellikle de ev eksenli çalışmak zorunda olanların, mesleki nitelik ve girişimcilik becerileri edinerek kendi işlerini kurmaları ile işgücü piyasasına girişlerinin sağlanması
PA3-Romanlara ilişkin önyargıların, özellikle de işgücü piyasasındakilerin, azalmasına katkıda bulunulması.

Beklenen Sonuçlar
S1-Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Saha Koordinatörü, İletişim Sorumlusu, ve Muhasebe Sorumlusundan oluşan proje ekibi oluşturuldu; Sıfır Ayrımcılık Derneği, MEKSA ve Sosyal Değişim Derneği’ni temsil eden kişilerden oluşan İzleme Komisyonu kuruldu ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kuruldu. S2- Dolapdere’de yaşayan Romanların iş piyasasının koşulları, iş piyasasına katılımın faydaları; sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri dahil olmak üzere kamunun verdiği hizmetler konusunda farkındalıkları arttı. S3- Romanlara iş ve meslek rehberlik hizmeti, iş arama desteği ve koçluk hizmeti, İŞKUR’a kayıt için destek verildi;kamu hizmetleri ve sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için rehberlik hizmeti sağlandı. S4- Dolapdere’de yaşayan roman kadınlar kösele çanta yapımı, ev aksesuarları üretimi, giysi dikimi, takı tasarımı alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirdi, okuma yazma bilmeyen kadınlar, okuyup yazmaya başladı. S5-Mesleki Eğitim Kurslarını başarı ile tamamlayan kadınlar, girişimcilik ve pazarlama bilgi ve becerilerini arttırdı; CV’lerini hazırladı ve mülakat becerilerini geliştirdi. S6- Kadınlar başta olmak üzere, Dolapdere’de yaşayan Romanlar mikro kredi kullanımı konusunda bilgilerini arttırdı. S7- Yürütülen sosyal medya kampanyası ile, başta işverenler olmak üzere, vatandaşların Romanların sosyo-ekonomik katılımı ile ilgili önyargıları azaldı ve işverenler Roman vatandaşları istihdam etmeleri için teşvik edildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Pproje ekibi oluşturuldu. İzleme Komisyonu kuruldu ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kuruldu.
Dolapdere’de yaşayan Romanların iş piyasasının koşulları, iş piyasasına katılımın faydaları; sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri dahil olmak üzere kamunun verdiği hizmetler konusunda farkındalıkları arttı. Romanlara iş ve meslek rehberlik hizmeti, iş arama desteği ve koçluk hizmeti, İŞKUR’a kayıt için destek verildi. Dolapdere’de yaşayan roman kadınlar kösele çanta yapımı, ev aksesuarları üretimi, giysi dikimi, takı tasarımı alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirdi, okuma yazma bilmeyen kadınlar, okuyup yazmaya başladı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dolapdere’de Yaşayan Romanların İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SIFIR AYRIMCILIK DERNEĞİ
elmasarus@gmail.com Tel:2122410271 Faks: