Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2003 Kınalı Eller Bakıra Can Verdi
Proje Genel Bilgileri
KINALI ELLER BAKIRA CAN VERDİ
Projemizin genel hedefi işgücü piyasası dışında kalan kadınların, önlerindeki engellerin azaltılarak konumlarının güçlendirilmesini, toplumsal hayata katılımlarının kolaylaştırılmasını, cinsiyet farkındalığı yaratarak kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini sağlamaktır.

Projemizin özel amacı ise ekilebilir tarım alanları Atatürk Barajı havzasında kalan ve Yeni Samsat ilçesine göç etmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan kadınlara teknik beceri kazandırarak kendilerine güvenlerinin artması, işgücüne katılımlarını artırılarak, istihdamda sürekli olmalarını sağlamaktır.

Hedef Gruplar :
 Samsat kadınları ve Samsat halkı,
 Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler
 Gerçekleştirilecek panel ve www.samsatbakirisleme.com internet sitesi,
 Afişler, broşürler, pankartlar yoluyla farkındalık oluşturulacak 595.261 kişilik Adıyaman halkı
 Yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ile benzer uygulama yapma ihtiyacı duyan tüm kadınlar

Ana Faaliyetler :
 Proje ekibinin oluşturulması, Proje yerinin temin edilmesi ve kursiyerlerin tespit edilmesi
 Kursiyerlere beklenti ve talep anketi uygulanması
 Teknik ve mesleki eğitim verilmesi
 Sosyal gelişim eğitimlerinin verilmesi
 ‘Kırsal alanda kadın girişimciliği’ paneli
 ‘Kırsal alanda yaşayan kadının mevcut sorunları’ saha analizi
 ‘Kırsal alanda yaşayan Adıyamanlı kadınların güçlendirilmesi’ raporu
 Yurtiçi çalışma ziyaretleri ve ulusal/uluslararası fuar katılımı
 Kooperatif oluşturma
 Projenin tanıtımı bastırılmış afişler, el broşürleri
 Web sitesi kurulması ve coğrafi işaret veya marka tescili alınması
 Kırsalda kadın konusunda farkındalığı artmış kamuoyu
 Kadın örgütleri arasında kurulan işbirlikleri
Genel Amacı
“Kınalı Eller Bakıra Can Verdi” projesi genel olarak işgücü piyasası dışında kalan kadınların, önlerindeki engellerin azaltılarak konumlarının güçlendirilmesini, toplumsal hayata katılımlarının kolaylaştırılmasını, cinsiyet farkındalığı yaratarak kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini amaçlamaktadır.

Özel Amacı
Proje özel olarak ise ekilebilir tarım alanları Atatürk Barajı havzasında kalan ve Yeni Samsat ilçesine göç etmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan kadınlara teknik beceri kazandırarak kendilerine güvenlerinin artması, işgücüne katılımlarını artırılarak, istihdamda sürekli olmaları hedeflerine hizmet etmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Sonuç 1: Mesleki Eğitim alan kadınlar, basit el becerileri ile aile bütçesine katkı sağlayacak; sosyal gelişim eğitimleri ile farkındalık kazanarak,toplumda rol model olacaklardır.
Sonuç 2: Yapılacak panelde kırsal alanda yaşayan kadının girişimcilik farkındalığı arttırılacak, panel sonrası hazırlanacak raporda kırsalda kadının işgücü piyasasına girişini engelleyen mevcut sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulacaktır.
Sonuç 3: Fuara katılım sağlayan kadınlar ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirecekler. Yine yurt içi çalışma ziyaretleri ile daha önce bu gibi çalışmalar yapan kadınlarla bir araya gelinerek, bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır.
Sonuç 4: Kadınlar kooperatifleşerek; bir ekonomi iş birliği içinde mali sürdürülebirliklerini .sağlayacaklardır.
Sonuç 5: www.samsatbakirisleme.com web sitesi kurularak, üretilen ürünlerin bir pazarlama portföyüne sahip olması sağlanacaktır. coğrafi işaret veya marka tescili alınarak, işlenen bakır ürünlerinin kalitesi korunacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projede hedef grubu 1983 yılında inşaatına başlanan ve 1992 yılında faaliyete geçen Atatürk Barajının yapımından olumsuz etkilenmiş, asıl yaşama yerlerini terk etmek zorunda kalan Samsatlı Kadınlardır.20 kadın teknik ve mesleki eğitimler aldıktan sonra bir çatı altında toplanarak Samsat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdular. Kınalı Eller Bakıra Can Verdi projesi ile Samsat’ta yaşayan kadınlar artık günlük hayatta yalnızca ev işleriyle ilgilenen kadın olmaktan daha çok yaratıcılık ve girişimcilik potansiyelleri şekillenmiş, yaşam kaliteleri iyileştirilmiş bireyler oldular.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kınalı Eller Bakıra Can Verdi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
pinar.duman@ika.gov.tr Tel:5071591585 Faks:3422310703