Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1972 Edirne' de Yaşayan Roman Vatandaşların Sosyal Entegrasyon...
Proje Genel Bilgileri
Projemizin temel amaç ve faaliyetleri; Katılımcıların seçilmesi ile birlikte onlara müzik temelli profesyonel mesleki eğitimler verilmesi, rol model Roman sanatçılarla atölye çalışmaları, ticari işletmelerde işbaşı eğitimleri, katılımcı grubun müzik yüksek eğitim kurumlarına yönlendirilmesi, Roman derneklerine STK kapasite geliştirme eğitimleri verilmesi, Federasyon bünyesinde Roman Danışma Merkezi kurularak Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden nasıl yararlanmaları gerektiği gibi konularda destek verilmesidir.
Projemizin genel amacı; Edirne ilinde yaşayan ve yüksek yoğunlukla Romanların yaşadığı mahallelerde ikamet eden vatandaşların toplumsal entegrasyonlarının sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş gücü piyasasına dahil olmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Hedef bölgede yaşayan Roman vatandaşların müzik temelli mesleki yeterliliklerini profesyonel ve kurumsal bir eğitim süreci işe artırmak ve yeterliliklerini belgelendirebilen, kayıtlı ve profesyonel müzisyenler olarak istihdam edilebilirliklerini artırmak, müzik temelli eğitim veren okullarda mesleki eğitim görmelerine teşvik etmek, eğitim kurumları başta olmak üzere iş dünyasında maruz kaldıkları ayrımcılıklara karşı medya kampanyaları ve farkındalık çalışmaları yapmak ve STK çalışmalarında daha profesyonel bir yapı kurmaları için STK kapasite geliştirme eğitimleri almaları sağlamaktır.

Projemizin gidişatını sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz:

https://www.facebook.com/groups/1297016210342044/
Genel Amacı
Edirne ilinde yaşayan ve yüksek yogunlukla Romanlann yaşadığı mahallelerde ikamet eden vatandaşların toplumsal entegrasyonlarının sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.
iş gücü piyasasına dahil olmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
hedef bolgede yaşayan Roman vatandaşlarının müzik temelli mesleki yeterliliklerini profesyonel ve kurumsal bir egitim süreci ile artırmak ve yeterliliklerini belgelendirebilen, kayıtlı ve profesyonel müzisyenler olarak istihdam edilebilirliklerini artırmak müzik temelli egitim veren okullarda (konservatuvar, güzel sanatlar lisesi vb.) mesleki egitim gormelerini teşvik etmek, egitim kurumlan başta olmak üzere iş dünyasında maruz kaldıkları ayrımcılıklara karşı medya kampanyaları ve farkındalık çalışmaları yapmak ve STK cçalışmalarında daha profesyonel bir yapı kurmaları için STK kapasite geliştirme egitimleri almalarını saglamaktır.

Beklenen Sonuçlar
Roman vatandaşlrın müzik temelli bir mesleki egitimle istihdam edilebilirliklerini ve refah seviyelerini arttırılması
iş gücü piyasasına girişlerinin önündeki mesleki, sosyal ve psikolojik engellerin kaldırılmasına yönelik proje faaliyetleri içermesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Tedbir altında sunulan hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 89
Müzik Temelli Verilen Mesleki Eğitim Sayısı" 8
Eğitimler İçin Satın Alınan Müzik Aleti Sayısı 80
Staj Faaliyetlerine Katılan Kursiyer Sayısı” 50

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Edirne' de Yaşayan Roman Vatandaşların Sosyal Entegrasyonları ve İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 EDİRNE ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU
erdemguyumguler@gmail.com Tel:5072421060 Faks: