Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1961 Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgemizde Romanların sosyal entegrasyonunun sağlanması ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesinde bulunan Romanların okuma-yazma kursu, mesleki eğitim kursu, staj programları ile işgücü piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi, bilgilendirme seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, firma, rol ve model ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
Sonuç 1: Proje ekibi kuruldu.
Sonuç 2: MEB onaylı Eğitim Müfredatı ve materyalleri hazırlandı.
Sonuç 3: 20 okuma yazma bilmeyen roman (10 erkek+10kadın) okuma yazma kursu ile okumaya başladı.
Sonuç 4: 20 ilkokul ve/veya ortaokul mezunu işsiz roman (10 erkek +10kadın) mesleki eğitim kursu aldı.
Sonuç 5: 10 Lise mezunu roman (5 erkek+5 kadın) işbaşı programından faydalandırıldı.
Sonuç 6: 50 kişilik hedef grubu örnek 2 firmaya rol ve modelleri ziyaret etti.
Sonuç 7: 50 kişilik hedef grubu “yasal haklar ve kamu kurumları hizmetleri” hakkında bilgilendirildi.
Sonuç 8: 50 kişilik hedef grubun entegrasyonu için 2 adet sosyal aktivite düzenlendi.
Sonuç 9: Şahinözbilen Mahallesinde yapılan 3 seminer ile Roman halkının bilinçlendirilmesi ve entegrasyonu sağlandı.
Sonuç 10: Ceyhan Ticaret Odası’nda düzenlenen 2 seminer ile yerel halk ve oda üyeleri “ön yargı ve ayrımcılık” konusunda bilinçlendirildi.
Sonuç 11: Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan 3500 Roman üzerinde Sosyo-ekonomik Alan Araştırması yapıldı, Roman nüfusu veri tabanı oluşturuldu.
Sonuç 12: 2 görünürlük toplantı düzenlendi, görünürlük kurallarına uygun materyaller basılarak dağıtıldı.
Sonuç 13: Adana ilinde Roman nüfusu istihdamında %2,5 artış oldu.
Sonuç 14: Entegrasyon ve Bilinçlendirme Faaliyetleri sonunda İŞKUR’ a kayıtlı Roman nüfusu %3 arttı.
Sonuç 15: Roman nüfusu istihdamı ile Devlet teşviklerinden faydalanma oranı %2 arttı.
Sonuç 16: Ara ve nihai rapor izleme uzmanlarına teslim edildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Romanlar Bilinçleniyor, Ceyhan Bilinçleniyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 CEYHAN TİCARET ODASI
beyna_turgut@hotmail.com Tel:3226131073 Faks:3226132044