Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1932 Roman İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Ağı
Proje Genel Bilgileri
Kocaeli’de kurulacak olan İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Merkezi yoluyla sağlanacak olan rehberlik, eğitim, araştırma faaliyetleri ile işgücüne katılım oranlarının artırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, projenin genel amacını oluşturmaktadır.
F.1. İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Merkezi ve Proje Ofisi‘nin kurulması:
İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Merkezi kurulum faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Romanlar Federasyonu çatısı altında bulunan 40 metrekarelik bir alan tahsis edilecektir. Proje bütçesinde merkez için kiralama bedeli bulunmayacak olup Federasyonun projeye ayni katkısı olarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda projede yürütülecek Mesleki Eğitim, Mesleki Tanıtım, Mesleki Danışmanlık, Sosyal Entegrasyon ile Araştırma Faaliyetleri olmak üzere 5 ana faaliyet bu bölümde yürütülecektir.
Merkez bünyesindeki temel faaliyetlerden ilki; işveren, eğitim sağlayıcıları, yerel politika üreticileri, sivil toplum organları ve Romanlar arasında istihdam bazlı bir ağ oluşturmak olacaktır. Böylelikle Romanlara işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim verilmiş olacak ve istihdam edilebilirliklerinde kolaylık sağlanacaktır. Ayrıca konuyla ilgili yerel politika üreticileri ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanarak Romanların yaşam standartlarında iyileşme sağlanması desteklenecektir. Merkezdeki diğer faaliyet araştırma çalışmalarında bulunmaktır. Bu faaliyet kapsamında Romanlara yönelik araştırma çalışmalarının az olması nedeniyle çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yapılan araştırmalar sonucunda rapor hazırlanacak ve Roman istihdam piyasasına yönelik eksikler ortaya konulacaktır. Belirlenen eksikler ilgili kurumlarla paylaşılacak ve işbirliği sağlanacaktır. Diğer faaliyetler ise ortak mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek, mesleki tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, karşılıklı önyargıların giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, güncel veri tabanı oluşturmak ve işsizlere iş eşleştirme ve iş arama konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Söz konusu Merkez bünyesinde bir adet İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ve 1 adet Yardımcı Danışman Personel olmak üzere toplam 2 kişi tam zamanlı istihdam edilecektir. Bu kişiler, İstihdam Veri Tabanının işlerlik kazanmasını müteakiben projenin 10. ayında işe alınarak, tam zamanlı olarak projenin devamlılığı için çalışmalar yapacaktır. Bu kişilerin işgücü piyasası, işe giriş olanakları, İŞKUR hizmetleri gibi konularda deneyimli olması beklenmektedir.
Proje kapsamında faaliyetlerin sorunsuz yürütülebilmesi için Proje Koordinatörü, Proje Asistanı tam zamanlı ve mali sorumlu ise yarı zamanlı olarak istihdam edilecektir. Proje ofisi olarak Federasyon binasında uygun bir alan oluşturulacaktır. Proje ofisinde ihtiyaç duyulacak tüm donanım ve malzemeler Federasyonun projeye ayni katkısı olacaktır. Merkezin ve proje ofisinin kurulması ile proje ekibinin oluşturulması projenin ilk 2 ayında gerçekleştirilecektir.
F.2. Roman Federasyon ve STK’larına Kurumsal Kapasite Faaliyetleri:
Roman Federasyonunun ve Federasyona bağlı STK’ların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim düzenlenecektir. Eğitim faaliyetinin hem yurt içi hem de yurt dışı ayağı olacaktır. Romanlar Federasyonuna bağlı STK yöneticileri (5 Kişi), Yerel Yönetim Temsilcileri (2 Kişi), Milli Eğitim Müdürlüğü (1 Kişi), Sanayi ve Ticaret Odaları (2 Kişi), İŞKUR (1) yöneticilerinden oluşan heyet Macaristan/Budapeşte’de bulunan Avrupa Roman Hakları Merkezi’nde 3 gün süreli Roman istihdam odaklı çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Bu ziyarette Avrupa Roman Hakları Merkezi’nde İstihdam ve Mesleki Ağ Yapılanması eğitim programı düzenlenecektir. Toplamda 11 kişinin katılım sağlayacağı eğitim programına gidiş, dönüş uçak biletleri ve gündelik ücretleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca seyahat edecek kişiler Kocaeli’den İstanbul havaalanına otobüs ile gidip aynı şekilde otobüsle dönecektir. Eğitimde Romanların istihdam edilebilirliklerinin kolaylaştırılması adına Macaristan’da izlenen yollar anlatılacak ve karşılıklı istişare yapılmasına olanak tanınmış olacaktır. Projenin 3. ayında gerçekleştirilecek faaliyet için organizasyon hazırlıkları 2. ayda gerçekleştirilecektir. Seyahat edecek tüm katılımcılar için ulusal ve uluslararası seyahatleri bir arada kapsayacak nitelikte 3 günlük sigorta yaptırılacaktır.
Türkiye ayağında ise Roman STK’sına bağlı 100 yönetici/çalışan ve gönüllüye Sivil Toplum Mevzuatı, Dernekleşme ve Politika Tayini, Bütçeleme Araçları ve Faaliyet Planı ve Proje Oluşturma, Fon Kaynakları ve Yönetimi gibi konuları içeren bir seminer programı düzenlenecektir. Faaliyetin 4. ayda gerçekleşmesi planlanmaktadır. (Buradaki seminer ifadesi Ön Teklif Formunda eğitim olarak ifade edilmiştir. Karışıklığı önlemek amacıyla Tam Başvuru Formunda seminer ifadesi kullanılmaktadır).
Seminerin konuşmacıları Federasyon ve proje ekibi işbirliği ile belirlenecektir. Proje Koordinatörü seminer konuşmacısı kişilere dair bir araştırma yapacak ve dernek yönetimi ile paylaşacaktır. Seminerler için alanında uzman 4 eğitmenin belirlenmesi planlanmaktadır. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi için minimum 100 kişilik kapasiteli bir salon kiralanacaktır. Eğitim organizasyonun sağlanması için bir organizasyon firmasından hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Organizasyon firması aynı zamanda proje ekibi ve eş başvuru sahibi ile işbirliği gerçekleştirerek Roman STK’lara bağlı 100 yönetici ve çalışana davetiye gönderecek ve katılımı sağlayacaktır. Aynı zamanda toplantıda video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirecek olup hibe makamına sunularak nihai rapora eklenecektir. Eğitimlerin 8 gün sürmesi planlanmaktadır.
Proje Koordinatörü toplantı katılımcı sayısının tespiti için bir katılımcı çizelgesi hazırlayacak ve katılımcıların doldurmasını sağlayacaktır.
F.3.Mesleki Eğitim Programının tertip edilmesi:
Yaşları 18-34 olan 50 Roman kadın ve 50 Roman erkek piyasa ihtiyaç analizi kapsamında (İŞKUR - 3. Parti Hizmet Sunucuları) hızlı istihdam edilme imkanına sahip olacakları 4 farklı alanda eğitime tabi tutulacaktır. Eğitim alacan Romanların belirlenmesi için duyurular gerçekleştirilecek olup 200 adet afiş 300 adet el ilanı bastırılacaktır. El ilanı ve afişlerde Romanların başvuru koşulları yer alacaktır. Eğitimlere başvuru için en az ilkokul mezunu olmaları, İŞKUR’a kayıtlı olmaları, proje ofisinden temin edecekleri Proje Koordinatörü tarafından hazırlanmış başvuru formunun doldurulması istenecektir. Eğitimlerdeki en önemli kriter 18-34 yaş arasında olmalarıdır. Eğitimin verilebilmesi için projenin 4. ayında bir eğitim salonu kiralanacaktır. Eğitim için eğitmen bulunması başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin araştırmaları sonucunda gerçekleştirilecektir.
Forklift Operatörlüğü Eğitimine 25 Roman erkek katılacaktır. Günde 6 saat, 5 günde 30 saat toplam 76 saat olmak üzere eğitim 13 gün sürecektir. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemleri almaları, çalışma alanlarının güvenliği ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışma zemininin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi, çalışma alanında trafik güvenliğine dair önlemlerin alınması, çalışmaya uygun ataşmanların seçilmesi, makinanın genel temizliğinin yapılması, iş makinalarının şasi yapısının açıklanması, fosil yakıtlı motorların çalışma prensiplerinin açıklanması, iş makineleri güç iletim sistemlerinin açıklanması, makinanın basit arıza ve eksikliklerinin giderilmesi, makinaların periyodik bakımlarının yapılması gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim verilirken CD, slayt, video gibi materyallerden yararlanılacaktır.
Eğitim konu balıkları şu şekildedir:
İş organizasyonu,
İş öncesi hazırlık,
Mesleki gelişim,
Kaldırma, yükleme, istifleme makine ve kontrolleri
Kaldırma, yükleme, istifleme,
Park ve depolama,
Araç nakil konularıdır.
Eğitime katılacak 50 kadına Ev ve Kurum Temizliği Kursu verilecektir. Eğitimlerin haftada 6 gün, günde 6 saat, haftada 36 saat ve toplam 208 saat olmak üzere 6 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Eğitim dahilinde ev ve kurum hizmetlerinin yürütülmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması, kişisel hijyenin sağlanması, oda düzenlenmesi, yüzey temizliği yapılması, zemin temizliği yapılması, tefrişatların temizlenmesi, banyo donanımlarının temizlenmesi, çamaşır ve diğer eşyalardan leke çıkarılması ve katı atıkların bertaraf sürecinin yürütülmesi konusunda bilgiler verilecektir.
Forklift operatörlüğüne katılmayan 25 erkek Roman’a Kaynakçılık Eğitimi verilecektir. Eğitim 7 gün boyunca günde 6 saat olmak üzere toplam 40 saat verilecektir. Eğitimde iş sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak ile kaynakçılık işleri yapmak konularında eğitim verilecektir.
Son eğitim olan Özel Güvenlik Eğitimine 100 kişi arasından isteyen 50 Roman katılacak olup eğitimler kiralanan eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. Özel Güvenlik Eğitiminin günde 6 saat, toplam 90 saat ve 15 gün sürmesi planlanmaktadır.
Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün müfredatı kullanılarak uygulanacaktır. Tüm eğitimlerin toplam 8 ay sürmesi planlanmaktadır. Eğitimler için 50 kişilik bir servis aracı hizmeti alınacak olup merkezi noktadan alınan kursiyerlerin eğitim alanına getirilmesi sağlanacaktır. Eğitim sonrasında da alınan noktaya tekrar bırakılacaklardır. Ayrıca eğitimler esnasında katılımcıların yemek ihtiyaçları karşılanacak olup bir yemek şirketinden hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
F.4.İstihdam ve Önyargıların Azaltılmasına Yönelik Faaliyetleri:
Söz konusu iş paketi kapsamında iş piyasasında tüm biçimlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Roman Gençlerden kurulacak olan “Roman Tiyatrosu”, “Roman Ritim Saz Orkestrası” ve “Fotoğraf Sergisi” Kocaeli’de gösterimlerde bulunarak toplumsal farkındalık yaratılacaktır. Söz konusu programlar kapsamında 20 Roman genç Tiyatro ve Müzikal Eğitimi alacaklardır. Sanatsal faaliyetlerin yanı sıra gerçekleştirilecek seminer programı ile karşılık önyargıların elimine edilmesi ve Romanların çalışma hayatına katılım motivasyonlarının artması sağlanacaktır. Eğitim haftada 3 gün, günde 5 saat, toplam 90 saat sürecektir.
Eğitimlere katılımın sağlanabilmesi için 300 adet el ilanı yaptırılacak olup başvurular proje ofisine gerçekleştirilecektir. En az bir çalgı aleti çalan Roman gençler eğitime öncelikli olarak kabul edilecektir. Eğitimler için bir yer kiralanacaktır. Eğitimlerin 6. ayda başlaması ve 2 ay sürmesi planlanmaktadır. Eğitim için eğitmen bulunması başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin araştırmaları sonucunda gerçekleştirilecektir.
F.5.İstihdam Veri Tabanının Oluşturulması:
Proje kapsamında alanında uzman bir firma tarafından veri tabanı uygulaması satın alınacaktır. Bu kapsamda duyurular ve başvurular esnasında 18- 34 yaş arası bireylerin öz geçmişleri alınacak ve veri tabanında saklanması sağlanacaktır.
Veri tabanını iki temel görevi olacaktır. Hem Merkez ve proje paydaşlarının katılımı ile sunulacak eğitim programlarına uygun katılımcı profili belirlenecek hem de olası iş eşleştirmelerinde uygun adayların yönlendirilmesi çalışmalarında veriler veri tabanından çekilecektir.
Proje sonrasında gelen başvurular bu veri tabanına kaydedilecek ve istihdam edilebilirlikler sağlanmış olacaktır.
Veri tabanı alımının Proje Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen piyasa araştırması sonucunda projenin 6. ayında alınması planlanmaktadır.
F.6.Mesleki Tanıtım Materyallerinin Oluşturulması:
Söz konusu faaliyetler kapsamında oluşturulacak mesleki tanıtım kitapçıkları ve broşürler yoluyla örgün eğitimde bulunan veya erken terk etmiş Roman gençlerin kamu istihdam hizmetlerine erişimleri önündeki bilgi eksikliklerini kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 100 adet 5 sayfalık kitapçık ve 250 adet 2 kıvrımlı broşür hazırlanacak ve eğitimlere katılım gösterenlere kitapçık, Romanların yoğun yaşadığı alanlarda broşür dağıtımı gerçekleştirilecektir. Böylece Türkiye’de eğitim sistemi ve eğitim imkanları; meslek seçimi ve planlama; hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim imkanlarının tanıtımı sağlanmış olacaktır. Böylece; ne tür mesleki eğitim, ne tür başvuru süreçlerinden geçilerek, nerede ve nasıl edinilebilir soruları cevaplanmış olacaktır.
Proje kapsamında kahve ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerin amacı daha fazla kişiye ulaşılmasıdır. Federasyon ve eş başvuru sahiplerinin yöneticilerinin Romanların yoğun yaşadıkları noktalarda gerçekleştirecekleri ziyaretlerde hazırlanan broşürler dağıtılacak ve konu hakkında bilgi verilmesi sağlanacaktır.
Projenin 10. ayında mesleki anlamda başarılı olmuş 2 Romanın, diğer Romanlara rol model olmaları amacıyla söyleşi ve başarı hikayelerini paylaşabilecekleri bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı için bir yer kiralanacak olup duyuru oluşturulacak broşürlerde yar alacak ve verilen eğitimlerde katılımcılarla paylaşılacaktır.
F.7.Araştırma Faaliyetleri:
Araştırma faaliyeti kapsamında alanında deneyimli bir firmadan hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Firmanın belirlenmesinde Proje Koordinatörü piyasa araştırması yapacak ve en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalayacaktır. Hizmet alımı doğrudan temin usulüne göre gerçekleştirilecek olup projenin 4. ayında sözleşme imzalanması planlanmaktadır.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından araştırma firması çalışmalarına başlayacaktır. İlk olarak Romanların istihdamı için paydaşların görüşleri alınacaktır. Bunun için başvuru sahibi ile araştırma firması işbirliği içinde çalışacak olup ilde bulunan en az ilgili 20 kurumla paydaş ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ziyaretlerde Roman istihdamının önündeki engeller ve çözümlerine yönelik sorular sorulacak ve alınan cevaplar hazırlanacak rapora eklenecektir. 2. olarak 1 adet çalıştay gerçekleştirilecektir. Çalıştay moderatörü araştırma firması tarafından alanında uzman bir kişi belirlenecektir. Çalıştayın projenin 6. ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay için ilgili tüm kurumların davet edilmesi, organizasyonun sağlanması ve çalıştayın gerçekleştirileceği alanın kiralanması için bir organizasyon firmasından hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca organizasyon firması çalıştayda fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirecektir. Son olarak çalıştay, paydaş ziyaretleri ve mevcut durum analizinden elde edilen bilgiler ışığında Roman İstihdamında Bölgesel Sorunlar Eylem Planı hazırlanacaktır. Eylem planında istihdamın önündeki engellere yönelik hangi kurumların neler yapması gerektiğine de değinilecektir.
Araştırma çalışmasının projenin 4. ve 7. ayları arasında tamamlanması planlanmaktadır. Hazırlanan eylem planı bir matbaa tarafından 200 adet çoğaltılacak olup ilgili kurumlara ve STK’lara dağıtılacaktır.
F.8. Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırma Faaliyetleri:
Proje son ayında proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla başvuru sahibinin internet sitesinde bir alan oluşturulacak ve proje sonuçlarının yayınlanması sağlanacaktır. Alanda proje amaçlarına ve faaliyetlerine yer verilecektir. Ayrıca hazırlanacak eylem planı araştırma firmasından dijital olarak alınacak ve proje sonrasında çoğaltılarak yeniden dağıtılacaktır. Aynı şekilde projede oluşturulacak broşürler, afişler ve kitapçıklar projenin yaygınlaşması için kullanılan diğer materyaller olacaktır.
Genel Amacı
Kocaeli’nde kurulacak “İstihdam ve Mesleki Danışmanlık” merkezi yoluyla sağlanılacak olan, “rehberlik”, “eğitim”, “araştırma” faaliyetleriyle işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasıdır.

Özel Amacı
Kocaeli İlinde 12 aylık proje süresince “STK”, “Kamu”, “İşveren” temsilcilerinden oluşan “ağ”da, Roman Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, yeteneklerini arttırmak ve işe girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
Beklenen Sonuçlar S1 – 1000 Roman danışmanlık, eğitim ve istihdam yönlendirme hizmetlerinden yararlandı.
S2 – 9 yönetici yurtdışı çalışma ziyaretine katıldı, 20 Dernek ve 100 yöneticide Kapasite artışı sağlandı.
S3 - 100 genç Romanın istihdamı sağlandı.
S4- 20 Roman Genç, 50 Yönetici(Kamu-Özel) 800 vatandaşta önyargı ve yanlış bilginin azaltılması sağlandı.
S5- 1 adet Veri tabanı ve 500 kişilik veritabanı kaydının oluşturulması.
S6- 600 kişi Mesleki Tanıtım Faaliyetlerinden Yararlandı.
S7- 1 adet Paydaş Analizi, Çalıştay ve Eylem Planı oluşturuldu.
S8- Roman istihdamında toplumsal farkındalık yaratıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Roman İstihdam ve Mesleki Danışmanlık Ağı Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ROMANLAR FEDERASYONU
eminedomek41@gmail.com Tel:2623311040 Faks:2623311040