Tüm Duyurular

Linkler
Web
Web
Web
Proje Web Sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/1911 Roman Hayat
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
TR 10 İstanbul bölgesinde yaşayan roman vatandaşların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılması,işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
İstanbul Üsküdar’da özellikle de Selamiali Mahallesinde topluluk halinde yaşayan 18-40 yaş arası roman vatandaşların kendi kültürlerine uygun Mesleki eğitimler verilerek işgücüne katılımlarının sağlanması,farkındalık oluşturma faaliyetleri ile ayrımcılık ve onlara karşı yapılan damgalamanın azaltılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
Romanların kendi kültürlerine yönelik iş garantili mesleki eğitimler verilerek istihdam edilmeleri sağlandı.
Farkındalık oluşturma faaliyetleri ile romanlara karşı oluşan olumsuz önyargı ve damgalama azaltıldı.
Roman Hayat Tiyatro grubu ekibi ve Roman Müzik Orkestrası ve Korosu grubunun işgücü piyasasına katılımları sağlandı.
Bölgede yaşayan Romanların sorunlarına çözüm üretebilecek İskök Derneği ’nin kurumsal kapasitesi artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Roman Hayat Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 İSTANBUL KÖRPE KALEMLER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ (İSKÖK)
semihaaltun@hotmail.co.uk Tel:5323464916 Faks: