Tüm Duyurular

Linkler
Projenin aktif web sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/1907 Görülmeyen Mahallede "Üreten Anne Modeli" İle Önder Annel...
Proje Genel Bilgileri
ÜRETEN VE EĞİTEN ANNELER

İstihdam alanı içerisinde yer alan eğitimli anneler çocukların gelişimi açısından önemlidir. Bu proje kapsamında istihdamına ilişkin eğitimler verilerek kadınların üreten anne, farklı eğitimlerle gelişimleri desteklenerek eğiten anne olmaları hedeflenmiştir.
Genel Amacı
Konya yaşayan 20-55 yaş aralığında toplam 50 roman kadına ve çocuklarına eğitimler verilerek, roman annelerin istihdamlarının sağlanması, çocuklarının eğitimi hakkında bilinçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında çekici eğitim ortamlarının oluşturulması sağlanarak, çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam oranlarını artırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler düzenlemektir.

Özel Amacı
Proje kapsamında kadınlara ve çocuklarına eğitimler verilerek annelerin üreten ve eğiten anne olmalarına katkı sağlanması, çocuklarının eğitimi hakkında annelerin bilinçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısının artırılması, annelerin ürettikleri ürünleri satarak istihdamlarının sağlanması ve sosyal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Projenin amacı doğrultusunda annelere;
El Sanatları Eğitimi (Keçecilik-Dericilik),
Anne Destek Programı,
Okuma-Yazma Eğitimi,
Psiko-Sosyal Destek Eğitimi,
Beslenme ve Hijyen Eğitimi verilecektir.
Çocuklara ise;
Sanat eğitimi verilecektir.

Proje kapsamında;
Kadınlara eğitimler verilmesi
Kadınların işverenlere tanıtılması
İstihdam olanaklarına uygun ortamların oluşturulması
Okul öncesi dönem çocuklarına sanat eğitimi verilmesi
“Vizörden Görünmeyen Mahalleler” konulu fotoğraf yarışmasının yapılması
Fotograf sergisinin düzenlenmesi
Proje çıktılarının tartışıldığı seminerin gerçekleştirilmesi
Proje kapanış toplantısının yapılması

Beklenen Sonuçlar
Proje kapsamında annelere verilen eğitimler ile annelerin ve çocukların gelişimini desteklemek ve annelerin istihdama katılması için destek sağlanmak hedeflendiği için anneler;
Anne destek programı ile çocuklarının gelişimine destek olacak,
Aldıkları el sanatları ve okuma yazma eğitimi ile istihdam olanakları bulabilecek,
Sağlık ve beslenme eğitimi ile sağlıklı yaşam becerilerine sahip olabilecek,
Psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri eğitimi ile sorunlarına çözüm üretebilecektir.
Çocuklara verilecek olan "Okul Öncesi Sanat Eğitimi" ile çocukların gelişimlerine destek olunacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında annelere verilen eğitimler ile annelerin ve çocukların gelişimini desteklemek ve annelerin istihdama katılması için destek sağlanmak hedeflendiği için anneler;
Anne destek programı ile çocuklarının gelişimine destek olacak,
Aldıkları el sanatları ve okuma yazma eğitimi ile istihdam olanakları bulabilecek,
Sağlık ve beslenme eğitimi ile sağlıklı yaşam becerilerine sahip olabilecek,
Psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri eğitimi ile sorunlarına çözüm üretebilecektir.
Çocuklara verilecek olan "Okul Öncesi Sanat Eğitimi" ile çocukların gelişimlerine destek olunacaktır.
Genel Amacı
Konya yaşayan 20-55 yaş aralığında toplam 50 roman kadına ve çocuklarına eğitimler verilerek, roman annelerin istihdamlarının sağlanması, çocuklarının eğitimi hakkında bilinçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında çekici eğitim ortamlarının oluşturulması sağlanarak, çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam oranlarını artırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler düzenlemektir.

Özel Amacı
Proje kapsamında kadınlara ve çocuklarına eğitimler verilerek annelerin üreten ve eğiten anne olmalarına katkı sağlanması, çocuklarının eğitimi hakkında annelerin bilinçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısının artırılması, annelerin ürettikleri ürünleri satarak istihdamlarının sağlanması ve sosyal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Projenin amacı doğrultusunda annelere;
El Sanatları Eğitimi (Keçecilik-Dericilik),
Anne Destek Programı,
Okuma-Yazma Eğitimi,
Psiko-Sosyal Destek Eğitimi,
Beslenme ve Hijyen Eğitimi verilecektir.
Çocuklara ise;
Sanat eğitimi verilecektir.

Beklenen Sonuçlar
Proje kapsamında annelere verilen eğitimler ile annelerin ve çocukların gelişimini desteklemek ve annelerin istihdama katılması için destek sağlanmak hedeflendiği için anneler;
Anne destek programı ile çocuklarının gelişimine destek olacak,
Aldıkları el sanatları ve okuma yazma eğitimi ile istihdam olanakları bulabilecek,
Sağlık ve beslenme eğitimi ile sağlıklı yaşam becerilerine sahip olabilecek,
Psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri eğitimi ile sorunlarına çözüm üretebilecektir.
Çocuklara verilecek olan "Okul Öncesi Sanat Eğitimi" ile çocukların gelişimlerine destek olunacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1) Konya Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde yaşayan 20-55 yaş aralığında toplam 51 roman kadına "El Sanatları Eğitimi, "Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitimi", "Beslenme ve Hijyen Eğitimi”, “Okuma-Yazma Eğitimi” ve Psiko-Sosyal Destek Eğitim Programı”, çocuklarına ise, “Okul Öncesi Sanat Eğitim Programı” uygulanmıştır.
2) Hedef gruptaki roman annelerin ve çocukların sosyal entegrasyonları sağlanmıştır.
3) Okul öncesi eğitime katılmış olan çocuk sayısı artmıştır.
4) Roman çocukların sanat etkinlikleri yoluyla, okula ve okumaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmış ve okula devamlarının sürekli hale geldiği görülmüştür.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Görülmeyen Mahallede "Üreten Anne Modeli" İle Önder Annelere İstihdam Sağlama ve Okul Öncesi Eğitimde Farkındalık Yaratma Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
cyildiz80@hotmail.com Tel:3322400056 Faks:3322400056