Tüm Duyurular

Linkler
Fox TV Haber Bülteninde Yayınlanan Proje Tanıtımı Haberi
Sanayide Kadın Eli / Web Sitemiz
Anadolu Ajansı Farkındalık ve Yaygınlaştırma Eğitimleri
Sertifika Töreni - Sanayi Gazetesi
Sertifika Töreni - Haber Ankara Web Sitesinde Yayınlanan Haber
Açılış Toplantısı - Hürriyet Gazetesi Web Sitesi
Açılış Toplantısı - Haberler Web Sitesi
Açılış Toplantısı - Memleket Web Sitesi
Açılış Toplantısı - Pusula Haber Web Sitesi
Kısa Spot Film
TRH4.1.ISEDP/P-03/1887 Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemler...
Proje Genel Bilgileri
Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Modeli
Kadın Sığınma evinde kalan/Baro’ya yada ŞÖNİM’lere kayıtlı/ Şiddet gördüğünü beyan eden 50 kadının Kişisel Gelişim eğitimi ve mesleki eğitimleri sonrasında sertifikalarını alarak ve meslek sahibi olmaları, Eğitim Takımı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmelere, bölgedeki kamu kurum/kuruluş ve STK’lara Kadına Yönelik Şiddet konusunda farkındalık eğitimi verilerek eğitime katılanların bilinç düzeyleri artarak bakış açılarında farklılık meydana gelmesi, sanayi bölgelerinde Kadına Yönelik Şiddet konusunda farkındalık geliştirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Şiddet mağduru ya da tanığı çocuklara da rehabilitasyon ve proje ortağı Yenimahalle Belediyesi tarafından kreş desteği sağlanmaktadır. OSİAD merkezinde kurulan Kadın Danışma Merkezi ile bir Sanayi Bölgesinde kadınlar, psiko-sosyal destek almaktadır.
Genel Amacı
Şiddet Mağduru Kadınlara yönelik insani hakların korunmasını,sosyal uyumluluklarını desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırarak iş gücü piyasasına girişlerini sağlamaktır.

Özel Amacı
a)Dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim verilerek iş gücüne katılımının artırılması
b)KYŞ mağdurlarının psiko-sosyal destek mekanizmalarının,STK ve yerel yönetim düzeyinde geliştirilmesi
c)İşveren ve çalışanlara yönelik KYŞ ve Mobbing konusunda farkındalık geliştirilmesi
d)Şiddet tanığı çocukların rehabilite edilerek topluma faydalı birey olmaları için Ostim'de kurulacak kreşte eğitim verilmesi
e)STK’lar arasında ulusal ve uluslararası network geliştirilmesi

Beklenen Sonuçlar
a.KYŞ mağduru kadınlar için mesleki eğitim alanları belirlenmesi,50 kadının mesleki eğitime katılması,işbaşı eğitimleri ile istihdamlarının sağlanması
b.OSTİM’de işçi ve işverene yönelik KYŞ ve mobbing konusunda eğitim modülü geliştirilmesi
c.20 kişiye eğitici eğitimleri verilmesi
d.Eğitici eğitimleri alan kişilerce toplam 50 işletmede çalışan yaklaşık 2500 kişiye KYŞ ve mobbing konusunda farkındalık eğitimi verilmesi,bu işletmelere “kadın dostu işletme” belgesi verilmesi
e.Sanayi bölgelerinde KYŞ konusunda farkındalık geliştirilmesi
f.OSİAD içerinde Kadın Danışma ve destek merkezi kurulması
g.KYŞ mağduru Kadınların varsa 25 çocuğuna Ostim'de kurulan kreşte bakım ve eğitim hizmeti verilmesi
h.KYŞ konusunda STK’lar, yerel yönetimler ve Üniversitelerin birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi
ı.KYŞ konusunda STK’lar arasında network geliştirilmesi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Modeli Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 OSTİM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
tugcecora@gmail.com Tel:3123544747 Faks:3123544752