Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1873 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Entegrasyonu, İstihdam...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
i) Düzce ili Akçakoca ilçesinde fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyal entegrasyonunu ve mevsimlik tarım işçiliği haricinde istihdam edilebilirliklerini arttırmak, mevsimlik tarım işçiliği haricinde işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde etkin ve sürdürülebilir bir model oluşturmak; (ii) Düzce ili Akçakoca ilçesinde fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve çocuklarının mevsimlik tarım işçiliğinden ve çocuk işçiliğinden çıkarılarak yoksulluk döngüsünü kırmalarına yardımcı olacak nitelikli istihdam alanlarına yönlendirebilecek müdahalelerde bulunmak

Özel Amacı
Genç Hayat Vakfı da bu projede, Sözleşme Makamı tarafından bir dezavantajlı grup olarak tanımlanan sezonluk tarım işçisi ailelerin mevsimlik işçilik dışındaki işgücü piyasasında istihdam edilebilmeleri için bu ailelere gerekli becerilerin kazandırılmasını; mevsimlik işçilik dışında işgücü piyasasında iş bulabilmeleri için gerekli kurum ve kuruluşlara erişimleri kolaylaştırmayı; bu sayede bu ailelerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasını ve sosyal entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca proje kapsamında yürütülecek çeşitli eğitim faaliyetleri ile mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının akademik, sosyal ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi yoluyla güçlendirilmeleri, bu sayede kısa dönemde sosyal entegrasyonlarının sağlanması, uzun dönemde de istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
“dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması” ve “işgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil)” şeklinde tanımlanmıştır. Genç Hayat Vakfı tarafından sunulan bu proje teklifinde de fındık hasadında çalışan mevsimlik işçiler ve çocukların durumu hakkında geleneksel medya, internet ve sosyal medyayı kullanarak bir farkındalık kampanyası düzenlenecek, bu kampanya kapsamında mevsimlik işçilerin işgücü piyasasındaki durumları işlenecek, mevsimlik işçiliğin sebepleri ve sonuçlar

Beklenen Sonuçlar
(i) MEB okula devam verileri ve dayıbaşılar aracılığı ile mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettikleri yerler tespit edilecek, 2 ilde mevsimlik tarım işçilerinin tarım dışı istihdam becerileri tespit edilmiş olacak, bu konuda bir rapor hazırlanacaktır. (ii) Mevsimlik tarım işçilerinin, olanakları var ise değerlendirebilecekleri iyi tarım uygulamaları ve pazarlama konularında bilgilenmeleri sağlanacaktır. (iii) Mevsimlik tarım işçilerine, meslek edindirme kursları ile ikamet ettikleri bölgelerdeki çalışma sahalarında kullanabilecekleri mesleki beceriler kazandırılmış olacaktır. (iv) Mevsimlik tarım işçilerine, tarım dışı istihdama katılabilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme seminerleri verilecek, iş ve işçi bulma kurumları ile irtibata geçmeleri için yönlendirilmiş olacaklardır. (v) Mevsimlik tarım işçileri, işçi hakları, çocuk hakları ve sosyal hizmetlere erişim konularında bilgilendirilmiş olacaklardır. (vi) Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına, hasat dönemindeki barınma koşullarına yönelik iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. (vii) Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının ve diğer çocuk işçilerin fındık hasadında çalışmamaları sağlanmış olacaktır. (viii) Hasat döneminde bu eğitimlerin 9 profesyonel eğitmen, MEB öğretmenleri ve 18 gönüllü tarafından 450 mevsimlik tarım işçisi çocuğa verilecektir; bu sayede bu çocuk işçileirn akademik, sosyal ve yaşam becerilerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kadınların ve erkeklerin hangi meslek alanlarına yönlendirilmesi gerektiğine ulaşmak amacıyla mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin istihdamlarının arttırılması hedefler arasında olduğundan mesleki beceri testleri uygulandı. Bu testelerden iki sonuç çıktı; bir tanesi erkeklerin inşaat sektörüne yönlendirilmesi diğeri de kadınların tekstil alanına yönlendirilmesiydi. Bu sonuçlara göre mesleki kursları hayata geçirirken Şanlıurfa Siverek ilçesinin ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Şanlıurfa Siverek ilçesinde yer alan kamu ve özel sektörden yetkililerle görüşmelerimizde tekstil kurslarının açılması konusunda yönlendirme yaptılar. Kadınlar Kaymakamlığa bağlı kurslara yönlendirdiler.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Entegrasyonu, İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi ve Çocuklarının Okul Hayatına Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 GENÇ HAYAT VAKFI
sinem@genchayat.org Tel:2125556700 Faks:2125557685