Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0684 Nitelikli Grafik Tasarımcı Yetiştirme ve İstihdam Sağlama...
Proje Genel Bilgileri
Nitelikli Grafik Tasarımcı Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi

Bu proje genç işsizlerin uygun şartlarda istidam edilememe sorunlarının çözülmesi amacıyla Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkarlar Odasının üyelerinin sorunları ve ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Projeye kursiyerlerin sosyal entegrasyonunun desteklenmesi ve gençlere fotoğraf sanatının sevdirilmesi amacıyla Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve proje iştirakçisi olan sektörün nitelikli işgücü temini sorununun çözümüne katkı sağlamak için Hangar marka iletişimi, reklam ve yayıncılık hizmetleri şirketi de destek vermişlerdir.
Burada belirlenen yöntem sektöre yönelik işgücü talebi ile arzının buluşturulmasına yönelik gençlere eğitim olanakları sağlarken aynı zamanda toplumsal entegrasyonu desteklemek amacıyla fotoğraf sanatını bir araç olarak kullanmak olarak belirlenmiştir.
Ankara İlinde iyi eğitim alamamış yoksul gençlerin eğitim ve istihdam imkanlarına ulaşması giderek zorlaşmaktadır. Diğer taraftan, hızlı bir şekilde gelişmekte olan matbaacılık ve reklamcılık sektörü ise ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü bulamamaktadır. Sektörde yetiştirilmek üzere istihdam alınan gençler düşük ücretle istihdam edilmekte, buna karşın kendi işgücünü yetiştirmek durumunda kalan işletmelere işgücünün maliyeti çok yüksek olmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak bu proje ile eğitim seviyesi düşük olan ve başka bir alanda eğitim almış ama iş bulamamış yoksul gençlere mesleki eğitim ve istihdam olanağı sunulması ve böylelikle işgücüne katılmalarını sağlamak, aynı zamanda sanatsal ve sosyal faaliyetler ile gençlerin kişiliklerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, Fotoğraf Sanatı Kurumu sanatçıları tarafından verilecek fotoğraf dersleri ile gençler hobi edinecekler ve boş zamanlarında kendilerini ifade edecek ve toplumla bütünleşecekleri bir sanat ile tanışacaklardır.

Projenin hedefleri : Bu projenin genel amacı; yoksulluk riski altında bulunan iyi eğitim alamamış gençlerin sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkı sağlanmasıdır.
Proje kapsamında sektörün istediği nitelikleri kazanmaya yönelik çaba ve kararlılık gösteren genç kursiyerlerin en az %10’una istihdam sağlanması hedeflenmiştir.

Projenin hedef grupları : Projenin hedef grupları Ankara İlinde ikamet eden 15-24 yaş aralığındaki lise mezunu veya liseden ayrılmış gençler ile ailelerinden ve Oda üyelerinden, nihai faydalanıcıları ise Ankara reklamcılık sektöründe ve/veya ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, üniversiteler, Ankara halkı olarak belirlenmiştir.
Genel Amacı
Yoksulluk riski altında bulunan iyi eğitim alamamış gençlerin sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
15-24 yaş aralığındaki 40 lise mezunu veya lise eğitimini yarım bırakmış işsiz gencin Ankara İlinde aranan nitelik ve beceriye sahip işgücü olarak yetiştirilmesi, istihdam sağlanması, hobi kazandırılması, sosyal entagrasyonlarının sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje komisyonu oluşturulması
2.Proje ekibi oluşturulması
3. İş planı oluşturulması ve Görev dağılımı yapılması
4. Eğitim salonu ve Çalışma atölyesi oluşturulması
5. Proje tanıtımı yapılması
6.Kursiyerlerin seçilmasi
7.Eğitimlerin planlanması ve Eğiticiler belirlenmasi
8.40 işsiz gence mesleki bilgi ve beceri kazandırılması
9.Etkinliklerin planlanarak gerçekleştirilmesi
Toplumun yoksulluk ve eğitimsizlik ile ilgili algısını değiştirmek için seminerler düzenlenmesi
10. Proje tanıtım kitapçığı hazırlanması
11.Kursiyerlere sektör tanıtımı yapılması
12.Sektör ile görüşmeler yapılarak kursiyerlere istihdam olanağı sunulması
13.40 gencin sertifika alması
14. Projenin dönemsel izlenmesi, proje çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
15-24 yaş arası yeterli eğitimi alamamış 40 işsiz gence eğitim verlmiş,35i eğitimlerini tamamlamıştır.35 gençten 6sı aktif olarak çalışmaya başlamış diğerleri ise iş başvurularını yapmış haber beklemektedirler. Bir diğer sonuç olan kursiyerlerin sosyal yaşama daha fazla katılma çabası içerisine girmeler,başka birey ve gruplar yararına sosyal faaliyetlere katılmaya istekli olmaları noktasında da farkındalık ve istek yaratılmıştır.Kursiyerlerimiz kendi başlarına sosyal etkinliklere katılmaya,iş verenlerle görüşmeler yapmaya birbirlerine ve çevreye yardımcı olabilecek faaliyetlere katılmaya başlamış ve bu konuda istekli olmuştur.Gençlerdeki olumlu yöndeki gelişme aile bireylerine de yansımıştır
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Nitelikli Grafik Tasarımcı Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ANKARA MATBAACILAR CİLTCİLER VE SANATKARLAR ODASI
a.huseyingurbuz@hotmail.com Tel:3123944621 Faks:3123944623