Tüm Duyurular

Linkler
Proje Web Sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/0701 Çiftlikköy' de Yoksul ve İşsiz Dezavantajlıların İstihdam...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projemiz ile Çiftlikköy de yaşayan öncelikli 16-44 yaş arası yoksul ve işsiz dezavantaj yaşayan 400 kişilik hedef grubumuza dönük çalışmalar yürütülecek, bu grupların dezavantaj nedeniyle yaşadıklara sorunlara çözüm üretilmesine katkı sağlanacaktır. Ön başvuru belgesinde de belirtildiği gibi projemiz genel olarak Yalova İlinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılması, iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacına hizmet etmektedir.

Özel Amacı
Özel amaç olarak belirlenen; bölgede yoksul ve işsiz dezavantajlılığına sahip olanların istihdam edilebilirliğinin artırılması, verilecek eğitimlerle iş gücü piyasaına girişlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması, istihdam ve kültürel çalışmalarla sosyal entegrasyonun sağlanması projemize esas amaçlardır.
Proje ön teklifinde de belirttiğimiz gibi; Çiftlikköy’de yaşayan 16-44 yaş arası yoksul işsiz dezavantajı taşıyan yaklaşık 400 kişi ve staj yapma imkanı olacak 300 yoksul ve işsiz bireyler hedef grubumuzdur. Sanayi işletmeleri, kamu kurumları ve çalışanları, aileler, yerel halk, çevre bölge işletmeleri ve yaşayanları olmak üzere yaklaşık 150.000 kişi ve kurum nihai faydalanıcılarımızdır.

Beklenen Sonuçlar
: 1.Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde mevcut yoksul ve işsiz kesimden öncelikli kadınlar olarak yoksul ve işsizlerin piyasa ihtiyaçlarına uygun mesleki bilgileri gelişerek istihdam arttı 2. 5860 Sayıda makine ekipman alındı 3. GİOSB, Çiçekçilik, tekstil, çağrı merkezi, otomotiv OSB firmalarına dönük 300 kişiye mesleki gelişim eğitimi verildi 190 kişi staj yapma imkanı buldu 4. 7 farklı konuda kişisel gelişim eğitimi 100 kişiye verildi 5. 20 kişi girişimcilik eğitimi aldı 10 kişi kendi işini kurdu 6.Yerel yönetim,sanayi, üniversite STK işbirliği gerçekleştirildi. 7. Yoksul ve işsiz kesimle ihtiyaca uygun eleman arayan işletmeler daha kolay erişilebilir, ilişki sağlar duruma geldi. 8. Mesleki gelişim eğitimi alanların ürettikleri ürünleri satabilecekleri kooperatif kuruldu. 9. Çiftlikköy Belediyesi kent konseyi bünyesinde "dezavantajlılar kadın çalışma grubu ve öğrenci çalışma grupları" oluşturuldu. 10. "Yoksulluk-ekonomi-istihdam-toplumsal ilişkiler"üzerine 3 günlük çalıştay gerçekleştirildi ve sonuçlar rapor olarak yayınlandı 11. Yapılan radyo programı ile proje daha çok sayıda insana ulaştı farkındalık gelişti. 12. Bölgede yaşayan tüm kesimlerden kadın ve erkeklerin katılımıyla yerel yönetim kültür işleri bünyesinde çalışacak koro kuruldu ve 2 konser (Çiftlikköy ve İstanbul bölgelerinde olmak üzere) verildi.13. Çiftlikköy ilçesinde 25 veli ve 15 STK temsilcisi, 5 öğretmen, 35 dezavantajlı ve varlıklı genç olmak üzere toplamda 80 kişiye "toplumsal yaşamda uyum ve birarada ya

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. 1 adet kooperatif kuruldu.
2. 10 kişi kendi işini kurdu.
3. 28 kişi girişimcilik eğitimi aldı.
4. 190 kişi işbaşı eğitimini tamamladı.
5. 373 kişi eğitimlere katılım sağladı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Çiftlikköy' de Yoksul ve İşsiz Dezavantajlıların İstihdam ve Entegrasyonlarının Güçlendirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ÇIFTLİKKÖY BELEDİYESİ
asyaprojeofisi@gmail.com Tel:2166835665 Faks: