Tüm Duyurular

Linkler
Proje web sitesi
Kapanış Konferansı-1
Kariyer Günü
Kariyer Günü 2
Kapanış Konferansı - 2
Kariyer Günü 3
Kariyer Günü 3
Oryantiring Şenliği
Kapanış Konferansı - 3
Oryantiring Şenliği 2
Oryantiring Şenliği 3
Kariyer Günü 4
Kapanış Konferansı - 4
Kapanış Konferansı - 5
Kapanış Konferansı 6
TRH4.1.ISEDP/P-03/0724 Serebral Palsili Olmam Meslek Sahibi Olmama Engel Değil
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
1 – "Serebral Palsili(SP-beyin felci) kişilerin Avrupa istihdam startejisi rehberliğinde çalışma hayatına dahil olmaları"
2 – “Serebral Palsili(SP-beyin felci) kişilerin sosyal entegrasyonlarının kolaylaştırılması"dır.

Özel Amacı
"SPli bireylerin 21. yy mesleklerinden masaüstü yayıncılığını öğrenerek istihdam edilmeleri için teknoloji destekli çözümlerin geliştirilmesi ve yenilikçi eğitim programlarının modellenmesi ve işverenler ile buluşturularak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1 – "SP’li bireyleri beceri, yeterlilik ve mesleki eğilim açısından tanılama"
2 – “30 SP’li bireye engel türüne gore farklılık gösteren esnek masaüstü yayıncılık öğretim programının uygulanması ve engellerini en aza indirecek teknoloji destekli eğitimin sağlanması"
3-“SP’li bireylere eğitim verecek Meslek Lisesi Öğretmenlerinin özel eğitim ve teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi“
4- “Masaüstü yayıncılığı öğrenen SP’li bireylerin İş veren ile buluşturulması ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması”
5-” Toplumda farkındalık yaratılması ve SP’li bireyler ile ailelerine teknolojik destek sağlanarak toplumla kaynaştırılmasıdır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Serebral Palsili Olmam Meslek Sahibi Olmama Engel Değil Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV)
sercev@sercev.org.tr Tel:3122861084 Faks:3122861070