Tüm Duyurular

Linkler
Proje Web Sitesi
Proje Sahibi Kurum İnternet Sitesi
Proje ortak kurum internet sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0735 Engelli Bireylerin Mozaik Mermer İşleme Sektöründe İstihd...
Proje Genel Bilgileri
ENGELSİZ BİREYLERİN MOZAİK MERMER SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI PROJESİ
Projenin Genel Hedefi: Mermer işleme sayesinde bölgedeki engelli istihdamını arttırmak ve/veya istihdamda kalmalarını sağlamak
Özel Hedefler:
1- Engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması
2- Bölgedeki mevcut mermer üretiminin işlenmesinin sağlanması ile engelli istihdamının arttırılması.
3- Engelli istihdamını sağlamak amacı ile engelli bireylere genel beceri, rehberlik ve danışmanlık, sportif faaliyetler, mesleki ve sosyal entegrasyon eğitimleri verilerek kişisel gelişimlerini sağlamak
Beklenen sonuçlar:
- Bir proje ofisi, mermer işleme atölyesi kurulması ve gerekli ekipmanlar alınması.
- Bölgemizde yaşayan 15-39 yaş aralığında en az ilköğretim mezunu olan 20 engelli
işsize meslek standartlarına dayalı olarak kişisel gelişim ve mermer işleme eğitimi
verilerek belge sahibi olmalarının sağlanması.
-Proje sonucunda işsiz engelli bireyler eğitim aşamalarını geçerek ilk önce çalışma
hayatıyla ilgili öz güven sağlayarak, eğitimden sonra piyasanın ihtiyacı olan nitelikli
iş gücü vasfını elde ederek, hem ekonomik hem de sosyal yönden daha kaliteli bir
yaşama kavuşmaları.
Genel Amacı
Mermer Mozaik işleme sayesinde bölgedeki engelli istihdamını arttırmak ve/veya istihdamda kalmalarını sağlamak.

Özel Amacı
Özel Amaçlar:
1-Engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması.
2-Bölgedeki mevcut mermer üretiminin işlenmesinin sağlanması ile engelli istihdamının arttırılması.
3-Engelli istihdamını sağlamak amacı ile engelli bireylere genel beceri, rehberlik ve danışmanlık, sportif faaliyetler, mesleki ve sosyal entegrasyon eğitimleri verilerek kişisel gelişimlerini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
- Bir proje ofisi, mermer işleme atölyesi kurulması ve gerekli ekipmanlar alınması.
-Bölgemizde yaşayan 15-39 yaş aralığında en az ilköğretim mezunu olan 20 engelli işsize meslek standartlarına dayalı olarak kişisel gelişim ve mermer işleme eğitimi verilerek belge sahibi olmalarının sağlanması.
-Proje sonucunda işsiz engelli bireyler eğitim aşamalarını geçerek ilk önce çalışma hayatıyla ilgili öz güven sağlayarak, eğitimden sonra piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü vasfını elde ederek, hem ekonomik hemde sosyal yönden daha kaliteli bir yaşama kavuşmaları.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemizde 20 engelli bireye eğitim verilerek istihdam edilmelerine destek olunmuştur.Aynı zamanda bu bireyler 7 ay boyunca hem mesleki eğitim almış hem de projemiz faaliyetleri kapsamında bulunan sosyal faaliyetlere katılarak sosyal bireyler olmuşlardır.Ayrıca mesleki eğitimlerinin yanı sıra proje kapsamında diğer eğitimler verilerek istihdam edilebilirlikleri arttırılmıştır.Yine engelli bireylerin anne ve babalarına Ana Baba Eğitimi verilerek aile içerisindeki iletişimlerinede katkı sağlanmıştır.Proje sonunda 4 kişi istihdam olmuştur. Projemizde düzenlenen panellerle birlikte toplamda 1200 civarında kişiye ulaşılmıştır.Projenin sürdürülebilirliği açılacak meslek kursları ile sağlanacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Engelli Bireylerin Mozaik Mermer İşleme Sektöründe İstihdamı Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 OSMAN YILDIRIM ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
ahmettyurtcu@gmail.com Tel:3582180159 Faks:3582130041