Tüm Duyurular

Linkler
Proje web sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0974 Bana Bir Şans Ver
Proje Genel Bilgileri
BANA BİR ŞANS VER PROJESİ
Proje genel hedefi; Dezavantajlı kişilere; girişimcilik ve mesleki eğitimler vererek, istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kurmalarını sağlamak. Çevrede farkındalık yaratarak sosyal entegrasyonunu sağlamak.
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilere; girişimcilik ve mesleki eğitimler vererek, istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kurmalarını sağlamak. Çevrede farkındalık yaratarak sosyal entegrasyonunu sağlamak.

Özel Amacı
*Kadınlar, engelliler ve eski mahkumlara öncelik verilmek koşuluyla, 18-45 yaş arası İŞKUR’a kayıtlı, işsiz dezavantajlı kişilerden;
*60 kişiye genel beceri ve mesleki kurslar vererek %30’unun istihdamını sağlamak.
*30 kişiye girişimcilik kursu vererek %10’unun iş kurmasını sağlamak.
*Izleme birimi kurarak iş kurma ve istihdamlarında hedef gruba rehberlik etmek.
*Dezavantajlı kişilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak için işverenlere ve topluma yönelik farkındalık yaratmak
*Hedef grubu kamuda sağlanan destekler ve haklar konusunda bilinçlendirmek.
*Hedef gruptaki kadınların bakmak zorunda oldukları çocuklarına etüt ve okul öncesi eğitim vererek, kadınların iş hayatına geçişleri önündeki engelleri kaldırmak.
Özel hedeflerimizde, kısa vadede hedef grubumuzun %30’unun istihdamı ve %10’unun iş kurmaları hedeflenmekle birlikte, uzun vadede meslek kursu alanların hepsinin istihdamının sağlanması için izleme ekibi çalışmalarına devam edecektir.

Beklenen Sonuçlar
1. Projemizin başarılı bir şekilde tek merkezden yürütülebilmesi için ekip ve proje ofisi oluşturuldu.
2. Toplantılar ve görünürlük faaliyetleri yapılarak proje hedef kitleye ve çevreye tanıtıldı.
3. Ortaklar ve ilgili iştirakçi kurumlarla birlikte dezavantajlı kişilerin sorunları hakkında işverenler ve topluma yönelik yapılan çalışmalarla farkındalık yaratıldı.
4. Dezavantajlı kişilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarıyla haklar, kamuda sağlanan kolaylıklar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratıldı.
5. Sosyal ve sportif etkinliklerle dezavantajlı kişilerin entegrasyonu sağlandı.
6. Hedef grubun mesleki eğitimler ve iş yeri stajı ile becerileri arttırılarak, %30’unun istihdamları sağlandı.
7. Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerden %10’unun iş fikri oluşturma ve iş planı hazırlayarak KOSGEB’e sunmaları sağlandı.
8. Hedef grup kariyer günleri ile motive edilerek işverenler, finansal destek sağlayanlar ve ilgili kurumlarla tanıştırıldı.
9. Izleme birimi ile hedef gruba iş hayatına geçişte rehberlik edildi.
10. Kadın kursiyerlerin 3-12 yaş çocuklarına etüt ve okul öncesi eğitim verilerek okul hayatına hazırlandı.
11. Görünürlük faaliyetleriyle projenin sürekli gündemde kalması sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Proje ofisi, eğitim ortamları oluşturuldu.
2. Proje çevreye tanıtıldı.
3. Dezavantajlıların sorunları hakkında farkındalık yaratıldı.
4. Dezavantajlılara yönelik haklar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratıldı.
5. Sosyal ve sportif etkinliklerle entegrasyonları sağlandı.
6. Mesleki eğitimler ve iş yeri stajı ile 19 kişinin istihdamı sağlandı.
7. 4 kişinin kendi işlerini kurmaları sağlandı.
8. Hedef grup motive edildi. işverenler, finansal destek sağlayanlar ve ilgili kurumlarla tanıştırıldı.
9. Hedef gruba iş hayatına geçişte rehberlik edildi.
10. Kadınların çocuklarına eğitimler verildi. Kadınların iş hayatına geçişleri kolaylaştırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bana Bir Şans Ver Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BAFRA İSMAİL AHISKALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
acyardim@gmail.com Tel:3625440977 Faks: