Tüm Duyurular

Linkler
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Doğaka web sayfası proje haber
TRH4.1.ISEDP/P-03/1024 Roman Gibi Yaşayan Vatandaşların İstihdama Entegrasyonu
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Roman gibi yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda toplum yaşamına entegre edilmesini sağlamak.

Özel Amacı
Osmaniye Merkez ilçede ve Hatay-Erzin’de bulunan Roman gibi yaşayan bireylerin istihdama katılmalarını sağlayarak yaşam standartlarını iyileştirmek.
Roman gibi yaşayan bireylerin toplumun bir parçası olduklarını kanıtlamak, toplumun önyargılarını kırmak amacıyla açılacak atölyelerde görev almalarını sağlamak.
Bu vatandaşlara mesleki eğitim vererek, çalışma ve kültürel faaliyetler gerçekleştrme imkanı sunarak onların sosyal hayat ve iş hayatına kazandırılmasını sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Roman gibi yaşayan 250 kişilik topluluğu etkileyecek atölyeler oluşturuldu.
Roman gibi yaşayan 30 kişi açılan atölyelerde meslek sahibi edildi
Osmaniye ve Hatay halkının Roman gibi yaşayan bireylere yönelik,her iki ildeki 5000 Roman gibi yaşayan kişinin toplumun diğer kesimlerine yönelik algısında ve ilişkisinde olumlu değişiklik yaratıldı.
5000 Roman gibi yaşayan birey ve ailelerinin karşılaştıkları sorunlar, toplumsal yaşamdaki yerleri, yasal hakları ve kamu kurumlarının Roman gibi yaşayanlara yönelik hizmetleri konusunda farkındalık yaratıldı.
Roman gibi yaşayan bireylere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin finanse edileceği bir sosyal girişimcilik projesi hayata geçti.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında Hatay ili Erzin ilçesinde 15 kişi ve Osmaniye Merkez ilçede 15 kişi mesleki eğitim almış ve bu eğitim sayesinde istihdam edilebilme şansı yakalamıştır. Aynı zamanda ileriye dönük kariyer planlamalarında kullanabilecekleri deneyim ve tecrübe kazanmaları sağlanmıştır.Her iki bölgede eğitim alan 30 kişinin aileleri sağlanan bu faydadan olumlu olarak etkilenmiş ve bu aile bireylerinin iletişim halinde oldukları hem roman gibi yaşayan vatandaşların hem de toplumun diğer kesimlerinin karşılıklı algılarında pozitif yönlü değişiklik sağlanmıştır. Roman gibi yaşayan bireylere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerle sosyal girişimcilik projesi hayata geçmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Roman Gibi Yaşayan Vatandaşların İstihdama Entegrasyonu Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
onur.yildiz@dogaka.gov.tr Tel:3262251415 Faks:3262251452