Tüm Duyurular

Linkler
KSYM Facebook Hesabı
TRH4.1.ISEDP/P-03/1059 Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi
Proje Genel Bilgileri
Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi (KSYM )başladı. Proje ile uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması yoluyla dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanması, dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma ve dezavantajlı yoksul gruplar için eğitim, bireysel rehberlik, danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Proje, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amacı ile yürütülen bir projedir.


Özel Amacı
Proje ile İstanbul’un yoksul mahallelerinde yaşayan dezavantajlı halkın kimya sektöründe potansiyel işgücü olarak yetiştirilmesi ve böylelikle hem bireylerin sosyal ve çalışma hayatına dâhil olabilmesi hedeflenmiştir.

Beklenen Sonuçlar
KSYM projesi ile;
Mesleki eğitimlere dahil edilmiş, uluslararası meslek standartlarına göre mesleki sertifika sahibi olmuş 100 dezavantajlı yoksula ulaşmak
Sektörel farkındalık geliştirmek
Geliştirilen insan kaynakları, Online Eşleştirme Sistemi ile işgücü piyasasına giriş kolaylaştırmak
Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirmek
Kısa film, resim sergisi, açılış ve kapanış toplantıları ve dağıtılan çeşitli iletişim ve görünürlük malzemeleri ile İstanbul’da toplumun önemli bir kesimine ulaşmak hedeflenmektedir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Açılış ve kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
4 adet atölye çalışması hedeflenen sayıda gerçekleştirilmiştir.
Proje bölgesinde Kimya Sektörel İK İhtiyaç Analiz Çalışması yapıldı ve eğitim Planlaması Raporu hazırlandı
Hedef grupta yer alan 100 kişi kimya sektörü İK İhtiyaç Analiz Çalışması sonuçları dahilinde eğitim ve sertifika aldı
Bölgede yer alan 100 kimya sektörü firması ile görüşmeler yapıldı
Web tabanlı online eşleştirme sistemi geliştirildi.
Proje bölgesinde halkta genel farkındalık yaratıldı: 1000 adet broşür, 1000 adet poster, 1000 adet kalem, 500 adet t-shirt, 500 adet flash bellek, 500 adet çanta vb.
Resim sergisi yapıldı
Kamu spotu hazırlandı ve yayınlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ilknur.burucu@immib.org.tr Tel:2124540000 Faks:2124540001