Tüm Duyurular

Linkler
meslek edindirme kursları haberi
aile bilinçlendirme toplantısı
aile bilinçlendirme toplantısı 2
aile bilinçlendirme toplantısı 3
TRH4.1.ISEDP/P-03/1219 "Farkındalık" İle Bağlan Hayata
Proje Genel Bilgileri
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU İÇİN HİBE PROGRAMI ''FARKINDALIK İLE BAĞLAN HAYATA''PROJESİ
Genel Amaç: Hakkari’deki madde bağımlısı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırarak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır.”
Özel Amaçlar: Projemizin yukarıdaki genel amacı doğrusunda aşağıdaki özel amaçları vardır:
1- Yüksekova’da madde bağımlısı 200 yoksul genç bireye bağımlılıktan kurtarıcı eğitimler vermek.
2- Madde bağımlısı 60 kişiye mesleki kurslar vererek istihdamlarına olanak sağlamak.
3- Madde bağımlısı 4 bireyi İstanbul’a gönderip tedavi ettirerek sağlık kuruluşlarına ulaşmada örneklik teşkil etmek.
4- Hedef bölgede uyuşturucu ticareti ve madde bağımlılığı ile mücadele için farkındalık seviyesini güçlendirmek.


B-Hedef Gruplar:
1- Proje Sahibi: Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
2- Madde Bağımlısı 200 kişi.
3- Proje Personeli (3 Kişi):
4- 5 Eğitmen
5- Proje Ortakları:
5.1. Yüksekova Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü
5.2. Yüksekova Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
5.3. Yüksekova Eğitim Kültür ve Çevre Derneği
6- Proje İştirakçileri:
6.1. Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimliği
2.2. İlçe Emniyet Müdürlüğü

C-Ana faaliyetler:
Faaliyet 1- Proje Ofisi ve Ekibini Kurmak
Faaliyet 2- Eğitim atölyesi için yer kiralamak ve donatmak
Faaliyet 3- Eğitimlere katılacakları belirleyip kayıt etmek.
Faaliyet 4- Proje Yayınları, Tanıtım, Reklam ve Görsel Materyali Hazırlamak, Kamuoyu oluşturmak.
Faaliyet 5- Eğitim Programlarını hazırlamak.
Faaliyet 6- Farkındalık oluşturma, Mesleki rehberlik, genel beceri ve mesleki yeterlilik eğitimlerini vermek.
Faaliyet 7- Web sayfasını kurmak.
Faaliyet 8- Kursiyerlerin İstihdamı İçin Özel Sektörle Bağlantı Kurmak.
Faaliyet 9- Uyuşturucu ticareti ve bağımlılığı alanında farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütmek.
Faaliyet 10- 4 Kişiyi İstanbul’a tedaviye göndermek.
Faaliyet 11: Araç kiralamak
Faaliyet 12: Hedef bölgede uyuşturucu ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak.
Faaliyet 13-Proje Sürdürülebilirliğini Sağlama Çalışmaları:
Faaliyet 14- Proje ara ve nihai raporlarını hazırlamak.

D- Sonuçlar:
D.1. Beklenen Sonuçlar:
S1-Proje ofisi ve ekibi kuruldu.
S2- Hedef bölgede madde bağımlısı 200 genç kendilerini bağımlılıktan kurtaracak bilgi ve beceriye sahip oldu.
S3- Madde bağımlısı kişiler meslek öğrenerek istihdam olma şansını elde etti.
S4- Kursiyerlerin % 60’ı istihdam edildi.
S5- Mesleki alanda beceri kazanan bağımlılar ekonomik koşullarını iyileştirerek sosyal entegrasyonlarını sağladılar
S6- Uyuşturucu madde ticareti ve bağımlılığı alanında farkındalık güçlendi. Madde bağımlılığı ve ticareti %15 oranında azaldı.
S7- Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri sağlandı.
S8- Ayrımcı uygulamalar % 40 oranında azaldı.
S9- Madde bağımlıları toplumla yeniden kaynaştı.
S10- Hedef bölgedeki madde bağımlığı haritası çıkarıldı.
D.2.Proje çıktı ve Yayınları:
- Hedef bölgedeki 200 madde bağımlısı kişi bağımlılıktan kurtulma eğitim desteği aldı.
- 60 madde bağımlısı mesleki eğitimini tamamladı.
- 4 madde bağımlısını tedavi edildi, 40’ı işe alındı.
- 2 adet aile bilinçlendirme toplantısı yapıldı.
- Tam donanımlı 4 eğitim atölyesi
- 2000 adet broşür, 200 adet afiş, 1000 adet kalem, 1000 adet bloknot ve 2000 uyuşturucu ile mücadele el kitabı; aynı zamanda 6 adet bez afiş, 2 adet tanıtım levhası yapım işi ve 1 adet web sitesi kurulumu

Genel Amacı
Projemizin genel amacı, teklif çağrısında geçen “dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması” hedefi doğrultusunda “Hakkari’deki madde bağımlısı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırarak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır.”

Özel Amacı
1- Yüksekova’da madde bağımlısı 200 yoksul genç bireye bağımlılıktan kurtarıcı eğitimler vermek.
2- Madde bağımlısı 60 kişiye mesleki kurslar vererek istihdamlarına olanak sağlamak.
3- Madde bağımlısı 4 bireyi İstanbul’a gönderip tedavi ettirerek sağlık kuruluşlarına ulaşmada örneklik teşkil etmek.
4- Hedef bölgede uyuşturucu ticareti ve madde bağımlılığı ile mücadele için farkındalık seviyesini güçlendirmek.

Beklenen Sonuçlar
1-Proje ofisi ve ekibi kuruldu.
2- Hedef bölgede madde bağımlısı 200 genç kendilerini bağımlılıktan kurtaracak bilgi ve beceriye sahip oldu.
3- Madde bağımlısı 60 kişi birer meslek öğrenerek isithdam olma şansını elde etti.
4- Kursiyerlerin % 60’ı istihdam edildi.
5- Mesleki alanda beceri kazanan bağımlılar ekonomik koşullarını iyileştirerek sosyal entegrasyonlarını sağladılar
6- Uyuşturucu madde ticareti ve bağımlılığı alanında farkındalık güçlendi. Madde bağımlılığı ve ticareti %15 oranında azaldı.
7- Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri sağlandı.
8- Ayrımcı uygulamalar % 40 oranında azaldı.
9- Madde bağımlıları toplumla yeniden kaynaştı.
10- Hedef bölgenin detaylı bir uyuşturucu haritası çıkarıldı. Sadece hedef bölgeyi ele alan uyuşturucu ile ilgili büyük bir araştırma yapıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği "Farkındalık" İle Bağlan Hayata Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
saime.menges@gmail.com Tel:4383512447 Faks:4383515881