Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1241 Karaelmasın Geleceği Aydınlık Romanları Meslek Ediniyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölgemizde yaşayan Romanların sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
Roman Vatandaşlarımızın, iş piyasasında gerek duyulan becerilere sahip olmayışları, İstihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir elde etmeleri, kayıt dışı çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar düzenli bir işe girmelerine ve sosyal sigortaya erişimlerine engel teşkil etmektedir. Projemiz kapsamında İlimizde yaşayan 16 yaş üstü en az ilkokul mezunu mesleği olmayan 40 Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşımıza doğalgaz iç tesisatçılığı alanında mesleki eğitim verilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. İkinci öncelikli hedefimiz ise Projemiz kapsamında yapacağımız tanıtım faaliyetleri ile Romanların Bölge Halkı ile olan diyaloğunun artırılması ve sosyal hayatta daha fazla yer edinmelerinin sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar

1- Kursiyer seçimi tamamlandı.
2-Eğitimler için gerekli ekipman ve malzeme alımı ihale yöntemiyle gerçekleşti. Proje kapsamında satın alınan doğalgaz makina-alet ve edavatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü demirbaşına kaydedildi ve okulun teknik kapasitesi artırıldı.
3- Projenin tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapıldı. Bu sayede Roman vatandaşların sorunları Kamuoyunun gündemine taşındı ve farkındalık yaratıldı.
4- Doğalgaz İç Tesisatçılığı Modüler Eğitimine başlandı. Meslek sahibi olmayan 40 Roman Doğalgaz iç tesisatçısı ünvanını elde etti. Sonuç olarak Doğalgaz sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman açığı karşılandı.
5- İstanbul İmmergas Firmasına projenin başarısını arttırmak üzere 1 günlük teknik gezi düzenlendi. Bu sayede kursiyerlerin mesleki gelişimi olumlu yönde arttırıldı. Sosyal ve Kültürel amaçlı Gezi gerçekleştirildi. Hedef grubumuzun sosyal/kültürel hayata entegrasyonu sağlandı.
6- İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından Kursiyerlere”İş Arama Becerileri, Mülakat Eğitimi ve CV Doldurma Eğitimi” verildi.
7- Romanlara yönelik iş ve mesleki rehberlik hizmetleri, iş arama desteği ve koçluk hizmetlerini içeren 1 günlük seminer düzenlendi. Bu sayede hedef grubumuz olan romanların İşgücü piyasasına girişlerinde özgüvenleri arttırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
İlimizde yaşayan ve İş Gücü piyasasında beceri gerektiren meslek branşlarında rol oynamayan Romanlar projemiz sayesinde meslek sahibi olarak nitelikli ara eleman olma şansına kavuşmuşlardır. İki grup halinde toplam 40 Romanla başladığımız eğitimlerimizi 22 kursiyerle tamamlamış bulunmaktayız. 22 Roman, iş gücü piyasasına girebilecek özelliklere sahip olmuştur. Meslek sahibi olmalarının yanı sıra proje kapsamında yapılan çeşitli sosyal aktiviteler ile de toplumsal hayatın içinde daha fazla yer almışlardır. Yapılan eğitim ve sosyal faaliyetler hedef grubumuzun öz güvenini pekiştirmiş, çalışma hayatına olan bakış açılarını olumlu yönde değiştirmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Karaelmasın Geleceği Aydınlık Romanları Meslek Ediniyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
umran.1976@hotmail.com Tel:3722524881 Faks:3722531695