Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1262 Laçin' de Fırsat Var
Proje Genel Bilgileri
Laçin de Fırsat Var Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’dür. Laçin de Fırsat Var projesi, program kapsamında Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Hakkımızda

Projenin Amaçları Genel Amaçlar: Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunu ve istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır.

Özel Amaçlar: Laçin İlçesinde, çanta imalatı, hediyelik mum üretimi, seracılık ve salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim yoluyla 60 dezavantajlı durumdaki kişinin iş gücü piyasasına erişimlerini sağlamak, en az % 60’nın istihdamlarını gerçekleştirmektir.

Hedef grup(lar) : Proje sahibi Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, proje ortağı Laçin Çamlıca METEM, iştirakçi konumdaki Laçin Kaymakamlığı, Laçin Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.ğü, Çorum İl Özel Idaresi, OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve AR-SU Özürlü Bak.Hiz.ve Özel Eğitim Gıda İnş.San.Tic. Ltd.Şti. (Çorum Laçin Bakım Merkezi) ile, Özel Bakım Merkezindeki 120 engelli, ilçedeki yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunan kesim, şiddet mağduru kadınlar ve çocuğunu yalnız büyütmek zorunda kalan ebeveynler bulunmaktadır.

Nihai faydalanıcılar: Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Ile Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odasına bağlı işletmeler, toptan ve perakende hediyelik eşya satıcıları, otel, lokanta ve pastaneler, doğal tavuk ve yumurta tüketmek isteyen halk, kağıt ve ambalaj sektöründeki işletmeler ve nakliyeciler nihai faydalanıcıları oluşturmaktadır.

Beklenen sonuçlar:

1- Çanta imalatı atölyesi kurularak 15 bayana eğitim verilmesi.

2- Hediyelik mum üretimi atölyesi kurulmasıyla 10 engelliye eğitim verilmesi.

3-Toplam 1 da. alana kurulu sera yapılarak 20 yoksula eğitim verilmesi.

4-Salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği eğitim merkezi kurularak 15 yoksula eğitim verilmesi. Her biri 50 adet tavuk kapasiteli 5 adet kümes yapılması, 250 adet tavuk alınması.

5-60 dezavantajlıya, 1 hafta süreli “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi.

6-KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendiişlerini kurabilmeleri için hedef gruba yönelik 60 saatlik “Girişimcilik Kursu” açılması.

7-Çanta imalatı ve hediyelik mum üretimi eğitimlerine katılan kişiler ile birlikte, 3 gün süreli “İstanbul Hediyelik Eşya, Reklam ve Promosyon Ürünler Fuarına” gidilmesi.

8-Seracılık ve salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği eğitimlerine katılan kişiler ile birlikte, 3 gün süreli “Antalya Tarım Fuarına” gidilmesi.

9- Engellilikle ilgili ayrımcılıkla mücadele ve önyargıların kaldırılması için, engellilerle birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeye 1’ er hafta süreli çalışma ziyaretleri düzenlenmesi.

10-Proje hazırlığı ve uygulama süresince yaşanan gelişmeleri raporlayan “Proje Sonuç Kitabı” hazırlanması. (500 adet)

Temel faaliyetler:

1-Proje ekibinin oluşturulması,

2-Geniş katılımlı “Açılış Toplantısı” ve projenin kamuoyuna duyurulması,

3-Görünürlük faaliyetleri kapsamında 4 adet tabela, 2 adet roll-up, 400 davetiye (200 açılış-200 kapanış toplantısı için), ayrımcılıkla mücadeleye yönelik 100 adet afiş, tasarım ve basım işi, 1000 adet şapka, 70 adet iş tulumu alım işi.

4-Çanta imalatı atölyesi, hediyelik mum üretim atölyesi, sera kurulması ve salma (doğal) tavukçuluk eğitim merkezi kurulması ile ilgili mal ve hizmet alım faaliyetleri.

5-1 hafta süreli “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ve 60 saatlik “Girişimcilik Kursu” açılmasına yönelik hizmet alımı faaliyetleri.

6-3’er gün süreli, 25 kişiye yönelik “İstanbul Hediyelik Eşya, Reklam ve Promosyon Ürünler Fuarı” ile 35 kişiye yönelik “Antalya Tarım Fuarı” na katılım için hizmet alım faaliyeti.

8-Proje hazırlığı ve uygulama süresince yaşanan gelişmeleri raporlayan “Proje Sonuç Kitabı” hazırlık, tasarım ve basımının yapılması, 500 adet,

13-Ara-Nihai mali ve teknik raporların hazırlanması,

14-Geniş katılımlı “Proje Kapanış” toplantısı ve “Proje Kitabı” nın kamuoyu ile paylaşılması.

Genel Amacı
A1 – Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunu ve istihdam edilebilirliğini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır.

Özel Amacı
PA – Lâçin İlçesinde, çanta imalatı, hediyelik mum üretimi, seracılık ve salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim yoluyla 60 dezavantajlı durumdaki kişinin iş gücü piyasasına erişimlerini sağlamak, en az % 60’nın istihdamlarını gerçekleştirmektir.

Beklenen Sonuçlar
S1- Çanta imalatı atölyesi kuruldu, 15 bayana eğitim verildi.
2S- Hediyelik mum üretimi atölyesi kuruldu, 10 engelliye eğitim verildi.
S3-Toplam 1 da. alana kurulu sera yapıldı. 20 yoksula eğitim verildi.
S4-Salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği eğitim merkezi kuruldu, 15 yoksula eğitim verildi. Her biri 50 adet tavuk kapasiteli 5 adet kümes yapıldı, 250 adet tavuk alındı.
S5-60 dezavantajlıya, 1 hafta süreli “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.
S6-KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendi işlerini kurabilmeleri için hedef gruba yönelik 60 saatlik “Girişimcilik Kursu” açıldı.
S7-Çanta imalatı ve hediyelik mum üretimi eğitimlerine katılan kişiler ile birlikte, 3 gün süreli “İstanbul Hediyelik Eşya, Reklam ve Promosyon Ürünler Fuarına” gidildi.
S8-Seracılık ve salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği eğitimlerine katılan kişiler ile birlikte, 3 gün süreli “Antalya Tarım Fuarına” gidildi.
S9- Engellilikle ilgili ayrımcılıkla mücadele ve önyargıların kaldırılması için, engellilerle birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeye 1’ er hafta süreli çalışma ziyaretleri düzenlendi.
S10-Proje hazırlığı ve uygulama süresince yaşanan gelişmeleri raporlayan “Proje Sonuç Kitabı” hazırlandı. (1000 adet)

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 60,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı5,
3- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı (iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip olarak)60,
4- Hizmetlerden yararlanıp kendi işini kuran dezavantajlı kişilerin sayısı 5 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca daha sonra da kullanılmak üzere 5 ayrı eğitim alanı oluşturulmuştur. Bazı kursiyerler aktif tavuk yetiştiriciliğine başlamıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Laçin' de Fırsat Var Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 LAÇİN HALK EĞİTİM MERKEZİ
ozdemirbekir@hotmail.com Tel:3647455500 Faks:3647455500