Tüm Duyurular

Linkler
KOSGEB Sertifika Töreni Haberi
Başarılı Kadınlar Rol Model Toplantısı
Başarılı Kadınlar Rol Model Toplantısı
TRH4.1.ISEDP/P-03/1266 Kadın Moda Atölyesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Samsun ilinde yaşayan, dezavantajlı grupta yer alan kadınların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasına ve işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlamak

Özel Amacı
Samsun ilinde yaşayan 40 dezavanatajlı kadına moda tasarımı ve dikiş alanında eğitimler verilmesi yoluyla mesleki beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin ve sosyal entegrasyonlarının artırılması

Beklenen Sonuçlar
1- 5 kişilik bir proje ekibi oluşturuldu.
2- 40 kadın mesleki eğitim aldı.
3- Kadınların %50’si istihdam edildi.
4- Kadınların %10’u kendi işini kurdu.
5- 40 kadın toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE), sosyal girişimcilik, kooperatifçilik konularında bilgi sahibi oldu .
6- 10 mentör yetiştirildi.
7- 10 kadın ulusal ziyaretlerle iyi uygulama örneklerini gördü.
8- Yörenin geleneksel motif ve dokuma örnekleri envanteri çıkarıldı.
9- 10 kadın STÖ’nün kapasitesi güçlendirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kadın Moda Atölyesi projesi ile ulaşılan çıktı ve sonuçlar şunlardır:
4 kişilik bir proje ekibi oluşturuldu.
40 kadın mesleki eğitim aldı.
Kursiyerlerin %12,5'i istihdam edildi.
40 kadın toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal girişimcilik, kooperatifçilik, girişimcilik konularında eğitimler aldı.
10 mentör yetiştirildi.
20 kadın ulusal ziyaretlerle iyi uygulama örneklerini gördü.
7 kadın STÖ’nün kapasitesi güçlendirildi.
Ulaşılan bu sonuçlarla toplumda dezavantajlı konumda olan kadınların toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımına katkı sağlanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadın Moda Atölyesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME VE KÜLTÜR DERNEĞİ
kocakdilem@gmail.com Tel:3624311074 Faks: