Tüm Duyurular

Linkler
WEB SAYFASI
Facebook Çalışma Grubu
TRH4.1.ISEDP/P-03/1311 Birlikte Denizlerde (BİRDENİZ)
Proje Genel Bilgileri
Birlikte Denizlerde (BİRDENİZ)
Birlikte Denizlere projesi Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı tarafından Dezavantajlı Kişilerin Sosyal entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerin Desteklenmesi (ISEDP) Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği katkılarıyla yürütülmektedir.
Genel Amacı
İzmir ili, çevre il ve ilçelerde ikamet eden 18-35 yaş arası, İzmir’e göç etmiş 70 işsiz gence istihdam açığı bulunan su ürünleri sektöründe, deniz balıkları yetiştirme ve işleme konusunda teorik ve uygulamalı eğitim vermek, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek yeni bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Balık yetiştiriciliği ve işlenmesi konusunda Avrupa’da ki istihdam ve eğitimlerin incelenmesi, meslek eğitimi, üniversite ve sektör ile iletişim konusunda model oluşturmaktır.

Özel Amacı
İşsiz gençlere yönelik, Genel beceri eğitimi, mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimleri vermek. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek edindirme belgesi almaları sağlamak. Eğitim verilen 70 kişiden %51 ine Sektörde mesleki alanda istihdam sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
İzmir İlinde göç etmiş 18~35 yaş arası 70 işsiz gence Deniz balıkları yetiştirme ve işleme konusunda mesleki yeterliliklerinin sağlanarak staj yaptırılması ve başarılı olan genç işsizlerin %51’inin istihdamının sağlanması.
Okul ve sektör arasında bir bağlantının oluşturulması amacıyla sürekli eğitim merkezinde, göç etmiş geçlerin sektör elemanı olacak şekilde eğitimlerle geliştirilmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında nitelikleri başvuru formunda belirtilen 70 kursiyere 1104 saat mesleki eğitim, 160 saat girişimcilik eğitimi verildi. 70 kursiyer eğitim verilen işkolunda çalışacak seviyeye getirildi. Uygulama dönemi içinde 1 kişi istihdam edildi. İstihdam çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer projelerle işbirliği kursiyer temini açışından faydalı oldu. Eğitime katılan hedef grup itina ve özverili olarak eğitime katıldı. Kullanılan kaynak projemize yeterli gelmiştir.Proje kapsamında oluşturulan eğitim merkezi sürekliliği örgün eğitim ve hizmet içi eğitimlerde kullanılacaktır. Proje farklı bölgelerde uygulanabilme özelliğine sahiptir.1 çalıştay 1 teknik gezide icra edilmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Birlikte Denizlerde (BİRDENİZ) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KONAK ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
kayabulent58@hotmail.com Tel:5052873050 Faks: