Tüm Duyurular

Linkler
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI - TWITTER
TRH4.1.ISEDP/P-03/1327 Bir Kadın Bir Hayat
Proje Genel Bilgileri
Bir Kadın Bir Hayat
Projenin Amaçları Genel Amaç: İşsiz kadınların istihdam edilebirliği ve sosyal entegrasyonlarının arrtırılması vasıtasıyla dezavatajlı kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak.
Özel Amaçlar: Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 18-45 yaş arası 25 işsiz ve vasıfsız kadına işgücü piyasasına girmesi için yeterli beceriyi kazandırmak, iletişim becereilerini geliştirerek iş hayatındaki başarılarını arttırmak.
Hedef grup(lar) Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 18-45 yaş arası 25 işsiz ve vasıfısz kadın
Nihai faydalanıcılar Bu kadınların aileleri
Bölgedeki yaşlı/ hastalar ve yakınları
Beklenen sonuçlar 1-Projenin sevk ve idaresi için uygun ekip ve ortam oluşturuldu 2-Eğitim verilecek işsiz ve vasıfsız kadınlar tespit edildi.3-Projenin uygulanması için gerekli olan ekipman ve hizmetler temin edildi 4-Hedef grup yaşlı ve hasta bakıcılığı konusunda mesleki beceri kazandı 5-Hedef grubun iletişim ve iş arama becerileri geliştirildi.6-Hedef grubun dışında kalan kişilerin projeden yararlanmaları için fırsat eşitliği sağlandı.7-Kamuoyunda proje ve kadın hakları hususunda farkındalık uyandırıldı 8-Proje faaliyetlerinin etkinliği ölçüldü
Temel faaliyetler 1-Hazırlık faalliyetleri 2-Kursiyerlerin Belirlenmesi 3-Satın Alma Faaliyetleri 4-Eğitimler 5-Staj Dönemi 6-Tanıtım / Görünürlük ve Farkındalık Faaliyetleri 7-Proje Ekibi Toplantıları

Genel Amacı
Genel Amaç: İşsiz kadınların istihdam edilebirliği ve sosyal entegrasyonlarının arrtırılması vasıtasıyla dezavatajlı kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak.

Özel Amacı
Özel Amaçlar: Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 18-45 yaş arası 25 işsiz ve vasıfsız kadına işgücü piyasasına girmesi için yeterli beceriyi kazandırmak, iletişim becereilerini geliştirerek iş hayatındaki başarılarını arttırmak.

Beklenen Sonuçlar
BEKLENEN sonuçlar:
1-Projenin sevk ve idaresi için uygun ekip ve ortam oluşturuldu
2-Eğitim verilecek işsiz ve vasıfsız kadınlar tespit edildi.3-Projenin uygulanması için gerekli olan ekipman ve hizmetler temin edildi
4-Hedef grup yaşlı ve hasta bakıcılığı konusunda mesleki beceri kazandı
5-Hedef grubun iletişim ve iş arama becerileri geliştirildi.
6-Hedef grubun dışında kalan kişilerin projeden yararlanmaları için fırsat eşitliği sağlandı.
7-Kamuoyunda proje ve kadın hakları hususunda farkındalık uyandırıldı
8-Proje faaliyetlerinin etkinliği ölçüldü
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bir Kadın Bir Hayat Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
demireltahir@hotmail.com Tel:5445861697 Faks: