Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1341 Romanlara Pembe Fırsatlar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı, Osmaniye'de dezavantaj konumunda bulunan Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşlarımızın sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Roman ve Roman gibiyaşayanvatandaşlarıgüçlendiripdesteklemekveyerelseviyedebuvatandaşlarhakkındafarkındalıkarttırmak,
Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların istihdam edilebilirliğinin ve iş gücüne katılım oranlarının arttırılması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, bu vatandaşlara yönelik ayrımcılığın azaltılması ve sosyal hayata kazandırılmasıdır

Beklenen Sonuçlar
1-Roman ve Roman gibi yaşayan 100 bireye eğitim verilerek çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi sağlandı.
2-Çeşitli suçlara bulaşmış veya psikolojik sorunları olan Roman vatandaşlara psikolog ve psikiyatr eşliğinde tedavi yöntemleri uygulandı.
3- 40 kadına eğitim verilerek bu eğitim sonucunda %60'ının istihdamı sağlandı.
4-Osmaniye'de Roman vatandaşların sebeb olduğu uyuşturucu, hırsızlık ve kavga olaylarında %60 azalma sağlandı.
5-Roman vatandaşların iş gücü piyasasına girişinin önünde yer alan engeller kaldırıldı.
6-Roman vatandaşlar sosyal hayata kazandırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Romanlara Pembe Fırsatlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 HOŞ SADA VAKFI
mbereketoglu@hotmail.com Tel:3288144981 Faks: