Tüm Duyurular

Linkler
İnsanız Biz Hep Birlikteyiz Yoksulluklar ve Engeller Tanımayız Projesi
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması
TRH4.1.ISEDP/P-03/1422 İnsanız Biz Hep Birlikteyiz Yoksulluklar ve Engeller Tanı...
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması hibe programı kapsamında “İnsanız Biz Hep Birlikteyiz Yoksulluklar ve Engeller Tanımayız.” (İHYE) isimli projemizin websayfasına hoşgeldiniz.
Dezavantajlı kişilerin sosyal yaşama katılabilmeleri, başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmelerine bağlıdır. Yardım ve hizmetlerin hedefi, Dezavantajlı bireylerin başkalarına ve kurumlara bağımlı kılmak değil, aksine kendileriyle ilgili her türlü görev ve sorumluluğu üstlenebilecekleri konuma ulaştırmak. Böylelikle Dezavantajlı kişiler sosyal yaşamdan soyutlanmadan, toplum içinde problemsiz yaşayabilsinler.

Dezavantajlı bireyleri başkalarına bağımlı ve topluma yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak en önemli yol, kuşkusuz toplumla entegrasyonu ve istihdamıdır. Çalışan, üreten ve bunun karşılığında sürekli bir gelir elde eden dezavantajlı vatandaşımız, sosyal yaşamla bütünleşmiş demektir.

Verimli istihdam ancak eğitimli, meslekli ve nitelikli işgücü ile mümkündür. Ülkemizde ise engelli vatandaşlarımızın eğitim düzeyi oldukça düşüktür Ayrıca, İŞKUR' a kayıtlı özürlülerin % 75'inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır.

Bu proje, bir yönüyle dezavantajlı kişilerin sosyal dışlanmadan kurtularak sosyal yaşama katılabilmeleri ve başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmelerine yönelik mütevazi bir uygulamadır.
Projemiz sayesinde 118 dezavantajlı vatandaşımızın, toplumla entegre olabilmesi, kendi geçimlerini sağlayan para kazanan başkalarına muhtaç olmayan kişiler olmaları, kendi işini kurabilmeleri için önemli adımlar atılacaktır.
Engelli olmak hiçbir şey yapamamak değildir.
Bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimiz ve sizlere benzeyen yanlarımızla görün…
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması hibe programı kapsamında “İnsanız Biz Hep Birlikteyiz Yoksulluklar ve Engeller Tanımayız.” (İHYE) isimli projemiz, dezavantajlı kişilerin sosyal yaşama katılabilmeleri, başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmelerini destekleyecek biçimde hazırlanmıştır ve sürdürülmektedir.
Bu proje, bir yönüyle dezavantajlı kişilerin sosyal dışlanmadan kurtularak sosyal yaşama katılabilmeleri ve başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmelerine yönelik mütevazi bir uygulamadır.
Projemiz sayesinde 118 dezavantajlı vatandaşımızın, toplumla entegre olabilmesi, kendi geçimlerini sağlayan para kazanan başkalarına muhtaç olmayan kişiler olmaları, kendi işini kurabilmeleri için önemli adımlar atılmaktadır.
Genel Amacı
Amasya İlinde yaşayan engelli kişiler ile yoksul veya yoksulluk riski altındaki bireylerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılması,iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ile iş gücü piyasasına girişlerini önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Amasya ilinde yaşayan İŞKUR'a kayıtlı doktor raporu ile yapacağı mesleğe uygun, MEB programlarında belirtilen meslek dallarındaki eğitimleri almış engelli 48 kişinin Deri Çiçek Yapma,Sepet Örücülüğü, Özel Gün Ve Nikah Şekeri Hazırlama meslek eğitim verilerek "ev-iş harmonizasyonu" ile iş hayatına girmeleri,16 kişiye ön büro rezervasyon elemanı, 54 kişiye et ve et ürünleri hazırlama meslek dallarında çıraklık mesleki eğitim ve genel beceri eğitimi vermek ve işletmelerde uygulamalı staj programı sonrası istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik becerilerini arttırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
Engellilerin veya yoksul veya yoksulluk riski altındaki bireylerin rehberlik, danışmanlık, ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilmesi,engelliler hakkında ön yargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele, kamu hizmetlerine erişimiyle ilgili araçlar hakkında bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri, iş gücü piyasasına girmeleri ve kendi işini kurmaları, engellilerin sivil toplumun katılımı ile sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması konusunda katkı sağlamaktadır. Ayrıca; Deri Çiçek Yapımı, Sepet Örücülüğü ile Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama mesleğinde evde ve işletmelerde üretim yapabilecek uzman 48 bayan engelli kişi, Ön Büro Rezervasyon Elemanı 16, Et ve Et Ürünleri Hazırlama mesleklerinde 54 olmak üzere işletmelerde veya kendi iş yerinde üretim ve hizmet yapabilecek engelli, yoksul veya yoksulluk riski altındaki toplam 118 uzman kişi yetiştirilmiş olacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1: Deri Çiçek Yapımında 16,Sepet Örücülüğü 16 ve Özel Gün Ve Nikâh Şekeri Hazırlama 16 kişi olmak üzere toplam 48 engelli veya yoksul kadın mesleklerinde teorik ve uygulamalı eğitim, iletişim, iş sağlığı ve güvenliği ve KOSGEB girişimcilik eğitimi almış ve alanlarında uzman olarak yetişmiştir.
2 : Ön Büro Rezervasyon Elemanı mesleğinde 16,Et ve Et Ürünleri Hazırlama mesleğinde 61 kişi olarak toplam 77 engelli veya yoksul kişi iletişim, iş sağlığı güvenliği ve KOSGEB girişimcilik eğitimi almış ve işletmelerde staj eğitimini yapmış alanlarında uzman olarak yetişmiştir. Dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonu çalışmaları ile birlikte 125 kişinin istihdama hazır hale gelmesi sağlanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İnsanız Biz Hep Birlikteyiz Yoksulluklar ve Engeller Tanımayız (İHYE) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SULUOVA HALKEĞİTİM MERKEZİ
kutluay05@hotmail.com Tel:3584174548 Faks:3584171751