Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1428 Romanlara Açılan Pencere
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Roman vatandaşların iş gücü piyasasına dahil edilebilmesi için iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaşması ve sosyal koruma ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
Isparta Güneykent kasabasında yaşayan romanların iş gücü piyasasına entegrasyonlarının ve etkin katılımlarının sağlanması; seramik üretim alanında bilgi ve becerilerinin artırılması ve pazara erişe bilirliklerinin kolaylaştırılması; bununla birlikte danışmanlık rehberlik ve kaynaştırma çalışmaları ile sosyal içermelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

Beklenen Sonuçlar
S2-Roman vatandaşların eğitim ve rehberlik çalışmalarını yapabilecekleri 1 eğitim salonuna ve 2 adet iş atölyesine sahip oldular.
S3 -Seramik alanında girişimci sayısı arttı ve meslek sahibi olan roman sayısı arttı.
S4- Roman vatandaşlara olan ön yargılar kırılmasına katkı sağlandı.İşverenlerin Roman istihdamı ile ilgili farkındalıkları arttı. Sivil toplum kuruluşların ve Yerel halk bölgede yaşayan roman kültürü hakkında bilgi sahibi oldular.
S5- Roman Vatandaşların iş bulma ve iş arama becerileri gelişti.
S6- Roman vatandaşların kendilerine ait işyerlerinde ürettikleri ürünlerin niceliği ve pazarlama alanları arttı.
S7- Kendi İşini kuran roman aile sayısı arttı.
S8- Roman vatandaşların sorunları ve istihdamının önündeki engellerin aşılması için alternatif çözüm önerileri sayısı arttı.
S9- kamu olanaklarından yaralanan roman sayısı arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Romanlara Açılan Pencere Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 GÜNEYKENT BELEDİYESİ
romanlaraacilanpencere@gmail.com Tel:2462325771 Faks: