Tüm Duyurular

Linkler
Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Projesi Web Sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/1492 Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genel Amaç(lar); Bölgemizde yaşayan roman vatandaşlara, yeni bir hizmet modeli sunarak, yaşadıkları istihdam ve sosyal entegrasyon sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
ÖzelAmaç(lar): 1- Samsun ili Canik Bölgesinde yaşayan roman vatandaşlara; iş, meslek ve uyum eğitimlerinin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin, romanların yaşadıkları bölgede verilmesini sağlamak, 2- Bu amaçla “Gezici İş ve Eğitim Merkezi” kurarak, eğitim, sağlık, istihdam gibi tüm alanları kapsayan çok boyutlu sosyal müdahale ve hizmetlere, Romanların kolay erişebilmelerini sağlamak ve sorunların çözümüne yönelik katılımlarını arttırmak, 3- Roman vatandaşların görüşleri doğrultusunda belirlenen, 3 farklı alanda iş ve mesleki eğitimler verilerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak, 4- Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal uyumlarına yönelik 3 farklı alanda Destekleyici Eğitim Program oluşturularak, sosyal entegrasyonlarına destek olmak, 5- Ortak hazırlanacak, belgesel (Samsun’da Roman Olmak konulu) ve bülten çalışması ile toplumdaki, Roman vatandaşlara yönelik önyargının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. İş, meslek ve uyum eğitimlerinin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği tam donanımlı “Gezici İş ve Eğitim Merkezi” kuruldu.2. Kurulan Gezici İş ve Eğitim Merkezinde, alan taraması sonrası roman vatandaşların görüşleri alınarak 3 farklı alanda yaklaşık 360 saatlik iş ve mesleki eğitimler verildi ve katılımcıların en az %50’nin istihdamı sağlandı. 3. Bölgede belirlenen sorunlar doğrultusunda Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal uyumlarına yönelik 3 farklı alanda ve konuda yaklaşık 120 saatlik Destekleyici Eğitim Program oluşturularak, hayata geçirildi.4. Toplumda, Roman vatandaşlara yönelik ön yargıyı azaltmak amacıyla ortak katılımlı, 1 adet belgesel ile 12 adet bülten çıkartılarak kamuoyu ile paylaşıldı.5.Roman vatandaşların özgüvenleri geliştirilerek, sosyal entegrasyonlarına katkı sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 KARADENİZ YENİ UFUKLAR DERNEĞİ
hicran55uzman@hotmail.com Tel:3624323846 Faks: