Tüm Duyurular

Linkler
Bilgilendirme toplantısı
Dut-pekmez üretimi başlıyor
üretim atölyesini ilçe kaymakamımız ziyaret etti
üretim atölyesinde yapılan üretim hakkında ilçe kaymakamımız ziyaret edip bilgi aldı
Proje paydaş toplantısı gerçekleştirildi
üretim atölyesinde yapılan geleneksel anlamda pekmez üretimini ilçe kaymakamımız ziyaret etti
TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL PROJEMİZİ ZİYARET ETTİ
Örnek Modern Tesis -Kooperatif -İşletme -Çiftçi Gezisi kapsamında Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziyaret edildi.
TRH4.1.ISEDP/P-03/1618 Kırsaldan Umutlar Filizleniyor Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Pertek İlçemizde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, teorik ve pratik eğitimler ile dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, ortak iş yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kendi işlerini kurabilmelerinin ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin , istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, ortak iş yapabilme kabiliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılarak fikir geliştirilebilmesi, ilçemizin tarım ve gıda potansiyelinin farkındalığının yaratılması , tarım sektörünün sanayiye dönük bir üretim sektörü olduğunun bilicinin oluşturulması, tarım sektöründe bilinçli profesyonel üreticiler yetiştirilmesi , dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alana engellerin kaldırılması , dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması, iş gücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması, doğanın tahribatının önüne geçilmesi olarak belirlenmiştir.

Beklenen Sonuçlar
20 kadın pazara yönelik hediyelik geleneksel yöresel ürünlerin( pestil, pekmez, cevizli sucuk) işlemesi eğitimlerine katıldı. 20 erkek bilinçli üretici yetiştirmek ve pazara yönelik hammadde üretimi için ceviz, badem ve dut yetiştiriciliği eğitimi aldı. 20 kadın bilinçli üretici yetiştirmek ve ilimizde endemik olarak yetiştirilen ve ilimize özgü olan Tunceli Sarımsağının tarla şartlarında geliştirilmesinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla sarımsak yetiştiriciliği eğitimi aldı. Tüm kursiyerlere (40 kadın ve 20 erkek) Girişimcilik ile Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum eğitimi verildi. Dezavantajlı konumda bulunan kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engeller kaldırıldı. İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimleri azaltıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kırsaldan Umutlar Filizleniyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ
senemm.aydiin@gmail.com Tel:4282131057 Faks:4282131803