Tüm Duyurular

Linkler
artikdezavantajlidegiliz.org
TRH4.1.ISEDP/P-03/1794 Artık Dezavantajlı Değiliz!
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak ve uyumlu bir toplumsal yapıya destek olma ve Bingöl ilinde Dezavantajlı kadınları vasıflı hale gelmeleri için gerekli eğitimleri vermek ve işe girmelerini kolaylaştırmak, Dezavantajlı kişilerin istihdam edilmesi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Projenin Amaçları;
Dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak ve uyumlu bir toplumsal yapıya destek olma ve Bingöl ilinde Dezavantajlı kadınları vasıflı hale gelmeleri için gerekli eğitimleri vermek ve işe girmelerini kolaylaştırmak, Dezavantajlı kişilerin istihdam edilmesi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Beklenen Sonuçları;
Projenin tanıtımını yapmak dezavantajlı grupların ve kadınların istihdamı ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak,
Dezavantajlı kadınların mesleğe ilişkin genel bilgi becerilerinin gelişmesini sağlamak,
Dezavantajlı kadınların yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak,
Yerel halk, özel sektör ve kamu kurumlarında dezavantajlı grupların istihdam edilmesiyle ilgili bilinç geliştirmek,
Kursiyerlerin mesleki deneyim edinmelerini sağlamak,
Mesleki eğitim becerileri gelişmiş dezavantajlı kadınları sektördeki işletmeler ile bir araya getirerek işçi ve işveren işbirliğinin gelişmesini sağlamak


Genel Amacı
Dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılarak istihdam edebilirliklerinin artırmasını sağlamak ve uyumlu bir toplumsal yapıya destek olmak

Özel Amacı
Bingöl ilinde dezavantajlı kadınların vasıflı hale gelmeleri için gerekli eğitimleri vermek ve işe girmelerini kolaylaştırmak,

Dezavantajlı kişilerin istihdam edilmesi ile ilgili komu oyunda farkındalık oluşturmak

Beklenen Sonuçlar
Projenin tanıtımını yapmak dezavantajlı grupların ve kadınların istihdamı ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak,

Dezavantajlı kadınların mesleğe ilişkin genel bilgi becerilerinin gelişmesini sağlamak,

Dezavantajlı kadınların yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak,

Yerel halk, özel sektör ve kamu kurumlarında dezavantajlı grupların istihdam edilmesiyle ilgili bilinç geliştirmek,

Kursiyerlerin mesleki deneyim edinmelerini sağlamak,

Mesleki eğitim becerileri gelişmiş dezavantajlı kadınları sektördeki işletmeler ile bir araya getirerek işçi ve işveren işbirliğinin gelişmesini sağlamak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Artık Dezavantajlı Değiliz! Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BİNGÖL ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
neticeinak@hotmail.com Tel:4262131389 Faks:4262133863