Tüm Duyurular

Linkler
Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik İle Güzel Bir Geleceğe
TRH4.1.ISEDP/P-03/1822 Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik İ...
Proje Genel Bilgileri
Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik İle Güzel Bir Geleceğe Projesi
Uyuşturucu madde sorunu tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de tehdit eden önemli sorunlardan birisidir. Dünyanın bir çok yerinde büyük bir sorun haline dönüşen uyuşturucu madde kullanımından ilimiz de olumsuz etkilenmektedir. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında hızla yayılma eğilimi gösteren uyuşturucu madde kullanımının hem arzı ile hem de taleple mücadele edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu proje ile mevcut madde bağımlıları ile risk grubuna yönelik farkındalık, ayrımcılığı azaltma ve istihdam edilebilirliğin arttırılması hedeflenmiştir. Bunun için de hedef grup daha da genişleyerek, profesyonellere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda yer alan çalışanları da kapsayacak şekilde temelde bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir.
Projenin Amaçları:
★Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması
★Madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
★Madde bağımlısı kişilerin iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
★Madde bağımlısı kişilerin iş gücü piyasası hakkındaki bilinçlendirilmesi
★İş gücü piyasasında madde bağımlılarına yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması,
★Madde kullanma riski bulunan bireylere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile maddeye bulaşma riskinin azaltılması
★Madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan kişilerin yakınlarının bilinçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar:
★Batman İlinde yaşayan madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan bireylerin istihdam edilebilirliğinin artmasına yönelik 300 kişi mesleki eğitimlerden yararlandı.
★Batman ilinde madde bağımlılığı ile mücadele eden kamu personelinden 50’si eğitildi ve bilinçlendirildi.
★Proje kapsamında madde bağımlılığı ve olumsuz etkileri konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumda madde bağımlılarına karşı oluşmuş ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen bilinçlendirme/yaygınlaştırma faaliyetlerine 300 kişi katıldı.
★Hedef grubun sosyal entegrasyonunu sağlamak üzere gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklere 2.790 kişi katıldı.
★Sportif faaliyetler sonucunda hedef grupta yer alan 300 gencin maddeye bulaşma riski bertaraf edildi.

Ulaşılan Çıktılar:
★300 Kamu Kurum ve Kuruluş görevlileri açılış toplantısına katılım gösterdi.
★1100 kişi sinema etkinliğine katıldı.
★320 kişi İş Gücü Piyasasına Girişlerinin Kolaylaştırılması bilinçlendirme seminerine katıldı.
★50 kişi İstanbul Gezisine katıldı.
★300 Rehber Öğretmene Madde Bağımlılığı, Zararları ve Proje Tanıtım semineri verildi.
★50 öğrenciye Madde Bağımlılığı, Zararları ve Proje Tanıtım semineri verildi
★Hedef Grup İle İlgilenen Profesyonellere Yönelik 23 personele eğitim seti düzenlendi.
★8 kişi İtalya San Patrignano Madde Bağımlılığı Topluluğunu ziyaret etti.
★175 kişi Mesleki Kurslara katılım gösterip sertifika almaya hak kazandı.
★20 kişi Bağlama ve Gitar Kursuna kayıt yaparak 6 ay kurs gördü.
★150 kişi 3 hafta devam eden Halı Saha Futbol Turnuvasına Katılım gösterdi.
★Projede görevli 5 personel Yerel Radyoda 1 günlük söyleşi düzenledi.
★35 kişi bir gece Hasankeyf'te kamp etkinliğine katıldı. 1000 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.
★Projede kayıtlı hedef grup 12 ay boyunca kitap okuma etkinliğinde bulundu.
★150 kişi piknik etkinliğine katılım gösterdi.
★170 kişi 4 ay Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme kursundan faydalandı.
★1500 kişi 4 gün 10 seansta Tiyatro Etkinliğine katıldı.
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
1) Madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
2) Madde bağımlısı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
3) Madde bağımlısı kişilerin işgücü piyasası hakkındaki bilinçlendirilmesi
4) İşgücü piyasasında madde bağımlılarına yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması,
5) Madde kullanma riski bulunan bireylere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile maddeye bulaşma riskinin azaltılması
6) Madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan kişilerin yakınlarının bilinçlendirilmesi

Beklenen Sonuçlar
1. Batman İlinde yaşayan madde bağımlısı ve/veya maddeye bulaşma riski olan bireylerin istihdam edilebilirliği arttı.
2. Madde bağımlıları ve yakınlarının farkındalığı arttı.
3. Madde Bağımlısı olan bireylere karşı ayrımcı yaklaşımlar azaldı
4. Madde bağımlılığı risk ile karşı karşıya olan grubun farkındalığı arttı
5. Madde bağımlılığı ile mücadele alanında hizmet verecek eğitim ve rehabilitasyon merkezi kuruldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
300 Kamu görevlisi açılış toplantısına katıldı
1100 kişi sinema etkinliğine katıldı.
320 kişi İş Gücü Piyasasına Girişlerinin Kolaylaştırılması bilinçlendirme seminerine katıldı
50 kişi İstanbul Gezisine katıldı
300 Rehber Öğretmene ve 50 öğrenciye Madde Bağımlılığı, Zararları ve Proje Tanıtım semineri verildi
175 kişi Mesleki Kurslara katılım gösterip sertifika aldı
20 kişi Bağlama ve Gitar eğitimi gördü
150 kişi Halı Saha Futbol Turnuvasına Katıldı
35 kişi bir gece Hasankeyf'te kamp etkinliğine katıldı. 1000 ağaç dikildi
150 kişi piknik etkinliğine katılım gösterdi
170 kişi yüzme kursundan faydalandı
1500 kişi 10 seansta Tiyatro Etkinliğine katıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik İle Güzel Bir Geleceğe Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.